Datum účinnosti: 1. května 2018

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují druhy informací shromažďovaných společností CultureIQ Inc. (dále jako „CultureIQ”, „my” nebo „nás”) v rámci poskytování určitých služeb svým zákazníkům a návštěvníkům (dále jako „služba/služby”), jak informace používáme, s kým mohou být sdíleny, jaké možnosti máte k dispozici ohledně shromažďování, používání a šíření těchto informací a naše úsilí chránit informace, které nám poskytnete v rámci poskytování našich služeb.

Svou účastí v průzkumu souvisejícího s našimi službami, používáním našich administrativních nástrojů nebo navštívením našich webových stránek vyjadřujete souhlas s tím, abychom zpracovávali informace v souladu s těmito Zásadami. Registrovaní uživatelé by se také měli seznámit s našimi Podmínkami použití, které jsou plně začleněny do těchto zásad. Před účastí v průzkumu možná uvidíte prohlášení o důvěrnosti. Dovolujeme si vás upozornit, že v případech, kdy jsou podmínky jakéhokoli takového prohlášení o důvěrnosti, které se specificky vztahuje na průzkum, v rozporu s jakýmikoli podmínkami uvedenými v těchto Zásadách, budou mít podmínky vztahující se specificky na průzkum přednost před podmínkami uvedenými v těchto Zásadách.

Kdo jsme

Služby vlastní a provádí společnost CultureIQ, která má své hlavní sídlo obchodní činnosti na adrese 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, USA. Vice informací o společnosti CultureIQ naleznete na webové adrese www.cultureiq.com.

Shromažďované údaje

Údaje, které získáváme od vás nebo od vašeho zaměstnavatele:

Jste-li zaměstnanec zákazníka společnosti CultureIQ, váš zaměstnavatel nám může poskytnout vaše údaje, včetně jména, pracovní e-mailové adresy, organizace. Může také zahrnout další informace související se zaměstnáním, například pracovní zařazení, pozici a další demografické údaje. Sbíráme vaše názory a podněty pomocí průzkumů, kterých se účastníte. Můžeme vás také požádat, abyste poskytli určité druhy údajů (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, adresu) při registraci na našich stránkách, položení dotazu, účasti v průzkumu nebo při interakci s našimi webovými stránkami.

Údaje z jiných zdrojů:

Když navštívíte naše firemní webové stránky, můžeme pravidelně získávat vaše informace z jiných zdrojů. Shromažďování těchto údajů bude v souladu s platnými právními předpisy na ochranu soukromí. Příklady informací, které obdržíme, zahrnují aktualizované kontaktní údaje a další demografické údaje používané pro účely marketingu.

Údaje shromažďované automaticky:

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky shromažďujeme a analyzujeme určité údaje o tom, jak stránky užíváte a zařízení, které jste pro přístup na stránky použili. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, informace o typu vašeho prohlížeče a nastavení jazyka, operační systém vašeho počítače, datum a čas přístupu na naše stránky, stažené aplikace nebo články, zadané hledané výrazy, obsah jakýchkoli nesmazaných souborů cookie, které váš prohlížeč od nás předtím přijal, a odkazující adresu internetových stránek.

Používání souborů cookie a dalších technologií:

Soubory cookie: Při návštěvě našich stránek můžete být vyzváni k tomu, abyste nám dovolili přiřadit vašemu počítači jeden nebo více „cookies“. Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informace, které můžeme později načíst, abychom vám usnadnili přístup na naše stránky a mohli vám nabídnout lepší webové služby více přizpůsobené vašim potřebám. Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování informací o vaší aktivitě na našich stránkách, například jaké stránky jste navštívili a odkazy, které jste aktivovali. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, může to ovlivnit vaši schopnost přihlásit se nebo použít některé z interaktivních funkcí nabízených na stránkách.

Další technologie: Rovněž používáme běžné internetové technologie, jako jsou vložené odkazy na webové stránky a další podobné technologie ke sledování využití celé aplikace. Registrovaným uživatelům také vkládáme do e-mailových zpráv nebo informačních bulletinů webové majáky, abychom sledovali, jestli zprávy otevřou. Tyto informace používáme k přizpůsobení našich služeb a měření celkové efektivity našeho internetového obsahu, reklamních kampaní a produktů a služeb, které nabízíme.

Jak používáme shromažďované informace

 • K poskytování služeb.
 • K přizpůsobení obsahu, který vidíte, nebo ke zlepšení uživatelského zážitku.
 • K vývoji a zdokonalování našich služeb.
 • K reagování na vaše dotazy a požadavky.
 • Ke komunikaci s vámi, abychom vám mohli poskytnout informace o průzkumech, zaslat vám marketingové a propagační materiály a informace o našich dalších produktech, které by vás mohly zajímat.
 • K provádění výzkumu a analýzy pro účely udržování, ochrany a zlepšení našich služeb.
 • K prosazování právních podmínek, jimiž se řídí vaše používání našich služeb.
 • K zajištění technického fungování služeb.

Možnosti týkající se používání vašich údajů

Jsme přesvědčeni, že je důležité, abyste mohli rozhodovat o použití vašich údajů. Vaše údaje použijeme způsobem, který je popsán v těchto Zásadách nebo v prohlášeních o ochraně soukromí a osobních údajů, které se specificky vztahují na průzkum. Pokud budeme chtít použít vaše údaje k účelům, které nejsou popsány v těchto Zásadách, získáme nejprve váš souhlas.

Marketingové komunikace: Budeme respektovat vaše přání nepřijímat nebo zastavit přijímání marketingové komunikace. Pokud jste nám poskytli svou e-mailovou adresu k přijímání takové komunikace, můžete se z takového odběru kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odhlašovacích odkazů nebo pokynů ve spodní části našich e-mailů. Dovolujeme si vás upozornit, že vám i nadále budeme zasílat informace týkající se služeb, bez ohledu na jakoukoli takovou žádost. Nebudeme sdílet nebo prodávat vaše informace a osobní údaje třetím stranám (aby se předešlo pochybnostem, výjimku tvoří dceřiné společnosti a/či přidružené společnosti) pro jejich vlastní reklamní nebo marketingové účely, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas a pokud to povolí platné právní předpisy.

Průzkumy: Jestliže vás k účasti v průzkumech vyzval váš zaměstnavatel, klient nebo obchodní partner (sponzor), nemusíte na takovou žádost reagovat nebo můžete odmítnout či se z průzkumu odhlásit, jsou-li tyto možnosti k dispozici. Zpracováváme pouze poskytnuté údaje podle pokynů vašeho sponzora. Dotazy ohledně údajů poskytnutých sponzorem by měly být adresovány přímo sponzorovi nebo kontaktní osobě uvedené v pokynech k průzkumu.

Zpřístupnění údajů

Vaše údaje můžeme sdílet s třetími stranami, společnostmi nebo jednotlivci, v následujících případech:

 • Když pověříme poskytovatele služeb a zástupce, kteří jsou třetími osobami, aby zpracovávali osobní údaje naším jménem. V takovém případě od těchto poskytovatelů služeb smluvně vyžadujeme zavedení odpovídajících bezpečnostních opatření a opatření na ochranu soukromí, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou náležitě chráněny a použity pouze za účelem poskytnout nám služby.
 • Za účelem vyhovění soudním obsílkám, soudním příkazům nebo jiným zákonným postupům (včetně pro účely národní bezpečnosti a prosazování práva); ke stanovení nebo uplatnění našich zákonných práv; k obraně proti právním nárokům; nebo jiným způsobem, který vyžaduje zákon. V těchto případech si vyhrazujeme právo vznést nebo vzdát se jakékoli právní námitky či práva, které máme k dispozici.
 • Když jsme přesvědčeni, že je třeba vést šetření, zabránit nebo přijmout opatření ohledně nezákonných aktivit nebo podezření na ně; k ochraně a obraně oprávněných práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti CultureIQ či jejích dceřiných společností, našich zákazníků nebo jiných osob; a v souvislosti s našimi Podmínkami poskytování služeb a jinými dohodami.
 • V souvislosti s podnikovou transakcí, jako je odprodej, fúze, konsolidace nebo prodej aktiv, včetně jakékoli náležité péče před transakcí, nebo v nepravděpodobném případě bankrotu.

Můžeme také sdílet souhrnné či anonymní informace s třetími stranami, včetně osob nebo subjektů, kteří službu sponzorovali, pro účely analytiky, marketingu, rozhodování, zpráv, hodnocení a jiných obchodních účelů. Můžeme také zveřejnit nebo sdílet zprávy, které jsme připravili na základě těchto souhrnných informací. Souhrnné či anonymní informace neobsahují žádné osobní údaje a jejich použití a zpřístupnění nepodléhá podmínkám těchto Zásad.

Mezinárodní předávání vašich údajů

Naše služby provozujeme ve Spojených státech, a v závislosti na zemi vašeho pobytu, předání informací v souvislosti s používáním našich služeb může zahrnovat přenos těchto informací do Spojených států.

Navíc můžeme předávat informace našim dceřiným či přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb a/nebo zástupcům, kteří jsou třetími osobami, v různých zemích, včetně Spojeného království, Indie, Německa (a jiných členských států EU), aby provedli určité operace zpracování. Měli byste si být vědomi toho, že zákony na ochranu soukromí v těchto zemích nemusí odpovídat úrovni ochrany v zemi vašeho pobytu.

Společnost CultureIQ zajistí, aby předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci podléhalo vhodným ochranným opatřením, popsaným v článku 46 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a aby byla tato předávání a ochranná opatření zdokumentována v souladu s článkem 30, odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Veškerá předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko do zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů pro ochranu údajů, se řídí standardními smluvními doložkami pro předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor přijatými Evropskou komisí, která je výkonným orgánem Evropské unie („EU“).

Společnost CultureIQ musí dodržovat zásady a postupy ochrany osobních údajů, platné právní předpisy a podmínky našich zákaznických smluv, které upravují shromažďování a používání informací.

Přístup k vašim údajům

V některých případech můžete získat přímý přístup ke svým online profilům a jiným osobním údajům. Po přihlášení do účtu můžete údaje sami kdykoli pozměnit, aktualizovat nebo doplnit.

Můžete požádat o přístup k jakýmkoli vašim údajům, které máme v držení, požádat nás o opravu určitých údajů, které mohou být nepřesné, a/nebo nás požádat o zablokování nebo vymazání těchto informací a vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak. Dovolujeme si vás upozornit, že v případech, kdy váš zaměstnavatel je správcem takových informací, budeme vašeho zaměstnavatele informovat, aby mohl přijmout vhodná opatření a vaší žádosti vyhovět. Chcete-li požádat o přístup nebo o opravu vašich údajů, nebo vznést dotazy týkající se vašich údajů, které máme v držení, zašlete nám prosím e-mail na adresu privacy@cultureiq.com nebo nás kontaktujte na adrese:

Inspektor ochrany údajů
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Do předmětu zprávy prosím napište „Request for Privacy Information”. Uveďte prosím dostatek podrobností, abychom mohli najít váš soubor; minimálně vaše jméno a e-mailovou adresu. Můžeme vyžadovat, abyste prokázal/a svou totožnost pomocí schválené identifikace.

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k poskytování veškerých služeb. Vaše údaje budeme uchovávat a používat podle potřeby v souladu s našimi právními závazky, k řešení sporů a k prosazování našich dohod.

Obyvatelé Kalifornie

Kalifornský občanský zákoník, paragraf 1798.83, dovoluje obyvatelům Kalifornie požádat o určité informace, na něž se vztahují naše zásady zpřístupňování osobních údajů (jak je definováno tímto zákonem) třetím stranám pro účely přímého marketingu. Chcete-li takovou žádost učinit, zašlete prosím e-mail na adresu privacy@cultureiq.com.

Bezpečnost informací

Zavedli jsme přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření, která nám pomáhají chránit údaje před neoprávněným přístupem, neoprávněným pozměněním, zpřístupněním nebo zničením. Bohužel u žádného přenosu dat přes Internet nelze zaručit, že je zcela bezpečný. A my nemůžeme zaručit a nezaručujeme nebo nezajišťujeme bezpečnost jakýchkoli informací, které odesíláte na naše stránky nebo jejich prostřednictvím.

Vynakládáme přiměřené úsilí, abychom omezili přístup k údajům pouze na ty zaměstnance, dodavatele a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát za účelem provozování, vývoje nebo zlepšování našich služeb a produktů, a na základě úrovně citlivosti těchto údajů. Naši zástupci, kteří jsou třetími osobami, podléhají přísným smluvním povinnostem, abychom zajistili, že odpovídajícím způsobem chrání a používají údaje, které jsme jim zpřístupnili nebo které od nás obdrželi.

Dovolujeme si vás upozornit, že účinné zabezpečení našich stránek závisí zčásti na registrovaných uživatelích, kteří by měli zajistit, že veškerá ID uživatele a hesla, která jsme vám přidělili, jsou bezpečně uchovávána a je s nimi nakládáno jako s důvěrnými informacemi, a že dodržujete omezení vztahující se na sdílení hesel a ID uživatele, která jsou stanovena v našich Podmínkách poskytování služeb.

Jiné webové stránky

Naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo služby. Nejsme zodpovědní za postupy jiných stran v oblasti ochrany soukromí. Když opustíte naši nabídku služeb, abyste navštívili jiné webové stránky či vyhledali služby, přečtěte si prosím jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace shromažďované společností CultureIQ v průběhu poskytování služeb.

Otázky, stížnosti a řešení sporů

Společnost CultureIQ uplatňuje aktivní program dodržování předpisů v oblasti ochrany soukromí a údajů. Inspektor ochrany údajů je zodpovědný za zavádění a dohlížení na dodržování těchto Zásad. Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad nebo způsobu, jakým společnost CultureIQ zpracovává vaše údaje, zašlete nám prosím e-mail na adresu privacy@cultureiq.com nebo nás kontaktujte na adrese:

Inspektor ochrany údajů
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Případné stížnosti na naše dodržování postupů popsaných v těchto Zásadách by měly být nejdříve adresovány inspektorovi ochrany údajů společnosti CultureIQ na adrese privacy@cultureiq.com.

Děti a ochrana soukromí

Naše stránky jsou obchodního charakteru a jsou specificky zaměřeny a určeny pro dospělé osoby. Vědomě nevyžadujeme ani neshromažďujeme osobní údaje ( definované v zákoně o ochraně soukromí dětí na internetu – Children’s Online Privacy Protection Act) od dětí nebo o dětech mladších 13 let. Pokud se dozvíme, že návštěvníkem stránek je dítě mladší 13 let, které se zaregistrovalo bez předchozího ověřitelného souhlasu rodiče, odstraníme osobně identifikovatelné registrační informace tohoto dítěte z našeho systému. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem dítěte mladšího 13 let, které nám poskytlo osobně identifikovatelné informace bez vašeho souhlasu, upozorněte nás na to a kontaktujte nás na adrese privacy@cultureiq.com a my tyto informace z naší databáze odstraníme.

Změny těchto Zásad

Tyto Zásady se mohou čas od času měnit. Všechny změny těchto Zásad zveřejníme na této stránce. Pokud učiníme podstatné změny těchto Zásad, výrazně vás na tyto změny upozorníme. Tím, že naše stránky nadále používáte i po takovém oznámení nebo upozornění na změny, dáváte najevo svůj souhlas s těmito změnami. Zkontrolujte prosím výše uvedené „datum účinnosti”, abyste zjistili, kdy byly tyto Zásady naposledy aktualizovány.

Get to Know Perceptyx

Get A Demo