Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2018

Denne politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger beskriver de typer af oplysninger, som CultureIQ Inc. (“CultureIQ”, “vi” eller “os”) indsamler, mens vi yder visse tjenester for vores kunder og besøgende (“tjeneste(r)”), hvordan vi bruger disse oplysninger, hvem de eventuelt deles med, hvilke valg du har angående indsamling, brug og distribution af oplysninger, samt vores bestræbelser på at beskytte de oplysninger, du afgiver til os, mens vi yder vores tjenester.

Ved at deltage i en tjenesterelateret undersøgelse, ved at bruge vores administrative værktøjer eller besøge vores websteder giver du os hermed tilladelse til at behandle oplysningerne i overensstemmelse med denne politik. Registrerede brugere bør også se vores brugsvilkår, der er omfattet heri, som om de var reciteret i deres helhed. Du vil eventuelt få vist en meddelelse om fortrolighed, før du deltager i en undersøgelse. Bemærk venligst, at i situationer, hvor betingelserne i en sådan undersøgelsesspecifik meddelelse om fortrolighed vil være i modstrid med visse betingelser i denne politik, vil de undersøgelsesspecifikke betingelser gå forud for betingelserne i denne politik.

Hvem er vi?

Tjenesterne ejes og ydes af CultureIQ, som har hovedkvarter på adressen 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, USA. Du finder flere oplysninger om CultureIQ på www.cultureiq.com.

Oplysninger, der indsamles

Oplysninger, vi indsamler fra dig eller din arbejdsgiver:

Hvis du er ansat hos en af CultureIQ’s kunder, vil din arbejdsgiver muligvis afgive oplysninger om dig, bl.a. dit navn, mailadresse på arbejde, organisation og muligvis andre jobrelaterede oplysninger, såsom jobtitel, stilling og andre demografiske oplysninger. Vi indsamler dine meninger og input på de undersøgelser, du deltager i. Du vil muligvis blive bedt om at komme med visse oplysninger (f.eks. mailadresse, telefonnummer, navn, adresse) for at kunne tilmelde dig på vores websted, indsende et spørgsmål, deltage i en undersøgelse eller være aktiv på vores websteder.

Oplysninger fra andre kilder:

Når du besøger vores firmawebsted, vil vi undertiden indsamle oplysninger om dig fra andre kilder. Indsamling af sådanne oplysninger vil være i overensstemmelse med gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger. Eksempler på oplysninger, vi modtager, omfatter opdaterede kontaktoplysninger og yderligere demografiske oplysninger anvendt til marketingformål.

Oplysninger, der indsamles automatisk:

Når du besøger vores websteder, indsamler og analyserer vi automatisk visse oplysninger om din brug af webstederne og det udstyr, du bruger til at få adgang til webstederne. Disse oplysninger omfatter din IP-adresse, oplysninger om din browsertype samt sprog, din computers operativsystem, tid og dato du besøger vores websteder, applikationer eller artikler, du downloader, indtastede søgeord, indholdet af cookies, som ikke er blevet slettet, og som din browser tidligere accepterede fra os, og adressen på det websted, der henvises fra.

Brug af cookies og andre teknologier:

Cookies: Når du besøger vores websteder, vil du måske blive bedt om at tillade, at vil tildeler en eller flere “cookies” til din computer. En cookie er en lille tekstfil, som indeholder oplysninger, vi kan læse senere for at gøre din adgang til vores websteder lettere samt personliggøre din onlineoplevelse. Vi bruger eventuelt cookies til at indsamle oplysninger om din aktivitet på vores websteder, som f.eks. de sider du besøger, og links du klikker på. Hvis du vælger at afvise cookies, vil du muligvis ikke kunne logge på eller bruge visse af de interaktive funktioner, som tilbydes på vores websteder.

Andre teknologier: Vi bruger også standard internet-teknologier som f.eks. indlejrede links på websider og andre lignende teknologier, til at følge brugen på tværs af applikationen. Vi medtager også web-beacons i mails eller nyhedsbreve til tilmeldte brugere til sporing af, hvornår du åbner meddelelserne. Vi bruger disse oplysninger til at tilpasse vores tjenesteydelser og måle den overordnede effektivitet af vores online-indhold, reklamekampagner samt produkter og tjenesteydelser, vi tilbyder.

Sådan bruger vi de indsamlede oplysninger

 • Til at yde vores tjenester.
 • Til at tilpasse det indhold, du ser, eller skræddersy din oplevelse.
 • Til at udvikle og forbedre vores tjenester.
 • Til at svare på dine forespørgsler og anmodninger.
 • Til at kommunikere med dig om undersøgelser, marketing, kampagner samt vores andre produkter, som du måske vil være interesseret i.
 • Til at være med i forskning og analyse, så vi kan bibeholde, beskytte og forbedre vores tjenester.
 • Til at håndhæve juridiske betingelser, som din brug af tjenesterne er underlagt.
 • Til at sikre den tekniske funktionalitet af tjenesterne.

Valg vedr. brug af dine oplysninger

Vi mener, at det er vigtigt at give dig valgmuligheder med hensyn til brugen af dine oplysninger. Vi vil bruge disse oplysninger om dig som beskrevet i denne politik eller i undersøgelsesspecifikke meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse. Hvis vi vil bruge dine oplysninger til formål, som ikke er beskrevet i denne politik, vil vi først indhente tilladelse fra dig om det.

Marketingkommunikation: Vi respekterer dine ønsker om ikke at modtage eller stoppe med at modtage marketingkommunikation. Hvis du gav os din mailadresse for at kunne modtage den slags kommunikation, kan du til enhver tid framelde dig ved at bruge links til frameldelse eller ved at følge instrukserne i bunden af vores mails. Bemærk, at vi fortsætter med at sende dig kommunikation om relaterede tjenester uanset en sådan anmodning. Vi deler eller sælger ikke dine oplysninger og personlige oplysninger til tredjeparter (for at undgå tvivl, så relaterer dette til andet end datterselskaber og/eller associerede selskaber) til deres egne salgs- eller marketingformål, medmindre du giver os tilladelse til det, og hvor det tillades af den gældende lovgivning.

Undersøgelser: For undersøgelser, som din arbejdsgiver, kunde eller forretningspartner (sponsor) har bedt dig om at deltage i, kan du eventuelt vælge ikke at svare eller vælge muligheden Afvis eller Fravælg, hvor den er til rådighed. Vi vil kun behandle oplysninger, du afgiver til os som angivet af din sponsor. Forespørgsler om oplysninger angivet af sponsorer skal stiles direkte til sponsoren, eller kontaktoplysninger skal medtages i instrukserne til undersøgelsen.

Offentliggørelse af oplysninger

Vi vil eventuelt dele dine oplysninger med tredjeparts-virksomheder eller enkeltpersoner under følgende omstændigheder:

 • Når vi ansætter serviceleverandører og tredjeparts-repræsentanter til at behandle personlige oplysninger på vores vegne. Når vi gør dette, kræver vi kontraktmæssigt af disse serviceleverandører, at de iværksætter tilstrækkelige foranstaltninger om sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger for at garantere, at dine personlige oplysninger vil være passende beskyttet og kun anvendes til formålet at yde tjenester på vores vegne.
 • Som svar på stævninger, retskendelser eller andre retmæssige processer samt for at fastslå eller udøve vores lovbefæstede rettigheder eller for at forsvare os mod retskrav eller på anden vis som påkrævet ifølge lov. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at gøre krav på eller give afkald på enhver retlig indsigelse, der måtte tilfalde os.
 • Når vi mener, at det er hensigtsmæssigt at undersøge, forhindre eller skride til handling i forbindelse med ulovlige aktiviteter eller mistanke herom. Eller for at beskytte og forsvare de rettigheder, der tilhører CultureIQ eller deres datterselskaber, samt i forbindelse med vores servicevilkår og andre aftaler.
 • I forbindelse med en selskabstransaktion, f.eks. frasalg, fusionering, konsolidering eller salg af aktiver, herunder al omhu i forbindelse med prætransaktioner, eller i det usandsynlige tilfælde af bankerot.

Vi deler muligvis også sammenfattede eller anonyme oplysninger med tredjeparter, herunder det individ eller organ, som sponsorerede tjenesterne, til analyseformål, til marketing, beslutningstagen, rapporter, vurderinger og andre virksomhedsformål. Vi offentliggør eller deler muligvis også rapporter, som vi udarbejder, på grundlag af sådanne sammenfattede oplysninger. Sammenfattede eller anonyme oplysninger indeholder ingen personlige oplysninger af nogen som helst art. Derfor er brugen af dem ikke omfattet af betingelserne i denne politik.

International overførsel af dine oplysninger

Vi udbyder vores tjenesteydelser i USA, og afhængigt af, i hvilket land du har bopæl, kan indsendelse af dine oplysninger til vores tjenester eventuelt omfatte overførsel af sådanne oplysninger til USA.

Derudover kan vi overføre oplysninger til vores datterselskaber eller associerede selskaber og serviceleverandører og/eller tredjeparts-repræsentanter i forskellige lande, bl.a. Storbritannien, Indien, Tyskland (og andre EU-medlemslande) til visse behandlingsfunktioner. Du bør være opmærksom på, at love om beskyttelse af personlige oplysninger i disse lande muligvis ikke yder den samme beskyttelse som i dit bopælsland.

CultureIQ vil sikre, at overførsler af personlige oplysninger til et tredjepartsland eller en international organisation er underlagt passende beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i Paragraf 46 i persondataforordningen (GDPR), og at sådanne overførsler og beskyttelsesforanstaltninger er dokumenteret i overensstemmelse med Paragraf 30(2) i persondataforordningen.

Alle overførsler af personlige oplysninger uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz til lande, som ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau inden for betydningen for gældende databeskyttelseslove, skal være styret af EU-kommissionens godkendte standardkontraktparagraffer (Approved Standard Contractual Clauses) om dataoverførsel uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

CultureIQ vil overholde politikker og procedurer om databeskyttelse samt gældende love og betingelserne i vores kundekontrakter, som indsamling og brug af oplysninger er underlagt.

Adgang til dine oplysninger

I visse tilfælde kan du få direkte adgang til dine onlineprofiler og andre personlige oplysninger, og til enhver tid selv ændre, opdatere eller tilføje oplysninger ved at logge på din konto.

Du kan anmode om adgang til alle de oplysninger, vi har om dig, bede os om at rette på oplysninger, som er ukorrekte, og/eller bede os om at blokere for eller slette sådanne oplysninger samt gøre indsigelser imod behandling af personlige oplysninger, undtagen hvor det på anden vis kræves af loven. Bemærk, at i situationer, hvor din arbejdsgiver er datakontrollør for sådanne oplysninger, vil vi underrette din arbejdsgiver, så denne kan foretage det fornødne for at imødekomme din anmodning. For at anmode om adgang til eller rettelse af dine personlige oplysninger, eller for forespørgsler vedrørende dine oplysninger, vi måtte være i besiddelse af, skal du sende en mail til os på privacy@cultureiq.com eller kontakte:

Databeskyttelseschefen
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Du bedes skrive “Request for Privacy Information” i emnefeltet. Du bedes give os nok oplysninger til, at vi kan finde din fil – som minimum dit navn og din mailadresse. Vi vil muligvis bede dig om at bekræfte din identitet med godkendt identifikation.

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for os for at yde vores tjenester. Vi opbevarer og bruger dine oplysninger som nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse konflikter og håndhæve vores aftaler.

Bosiddende i Californien

California Civil Code, afsnit 1798.83, tillader bosiddende i Californien at anmode om visse oplysninger angående vores offentliggørelse af personlige oplysninger (som defineret i denne lov) til tredjeparter til direct marketing-formål. For at indsende en sådan anmodning skal du sende en mail til privacy@cultureiq.com.

Sikkerhed omkring oplysninger

Vi har iværksat passende tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysninger imod uautoriseret adgang, uautoriserede ændringer, offentliggørelse og destruktion. Desværre kan sikkerheden af dataoverførsel over internettet ikke garanteres helt, og vi hverken kan eller vil garantere og står heller ikke inde for sikkerheden af oplysninger, som du overfører på eller via vores websteder.

Vi gør os rimelige bestræbelser for at begrænse adgangen til oplysninger til kun at omfatte ansatte, eksterne samarbejdspartnere og repræsentanter, som er nødt til at se disse oplysninger for at udføre, udvikle eller forbedre vores løsninger og serviceydelser, og i overensstemmelse med følsomhedsniveauet af sådanne oplysninger. Vi sørger for, at vores tredjeparts-samarbejdspartnere er kontraktmæssigt forpligtede for at sikre, at de på passende vis beskytter og bruger de oplysninger, de har adgang til eller modtager fra os.

Bemærk venligst, at effektiv sikkerhed med hensyn til vores websteder til dels afhænger af, at registrerede brugere sikrer, at al ID og passwords, som er blevet sendt til dig, holdes fortrolige og sikre, og at du overholder begrænsningerne med hensyn til deling af oplysninger om passwords og ID som fremsat i vores servicevilkår.

Andre websteder

Vores tjeneste kan indeholde links til andre websteder eller tjenester. Vi er ikke ansvarlige for andres praksisser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Når du forlader vores tjeneste for at gå til et andet websted eller en anden tjeneste, skal du læse deres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger. Denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger gælder udelukkende for oplysninger indsamlet af CultureIQ gennem denne tjeneste.

Spørgsmål, klager og løsning af tvistigheder

CultureIQ opretholder et aktivt program vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse. Databeskyttelseschefen er ansvarlig for implementering af og tilsyn med forvaltningen af denne politik. Hvis du har nogle spørgsmål om denne politik eller til, hvordan CultureIQ behandler dine personlige, skal du sende en mail til privacy@cultureiq.com eller kontakte os på:

Databeskyttelseschefen
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Alle klager om vores overholdelse af de praksisser, der er beskrevet i denne politik, skal først stiles til CultureIQ’s databeskyttelseschef på privacy@cultureiq.com.

Børn og beskyttelse af personlige oplysninger

Vores websteder indeholder virksomhedsrelateret indhold og er specifikt tiltænkt og designet til brug af voksne mennesker. Vi vil ikke bevidst anmode om eller indsamle personlige oplysninger (som defineret i loven Children’s Online Privacy Protection Act) fra eller om enkeltpersoner under 13 år. Hvis vi bliver klar over, at en besøgende er under 13 år og har tilmeldt sig uden tidligere bekræftet forældretilladelse, sletter vi vedkommendes personligt identificerbare oplysninger fra vores filer. Hvis du er forælder til eller har forældremyndigheden over en person under 13 år, som har opgivet personligt identificerbare oplysninger til os uden tilladelse fra dig, bedes du underrette os ved at skrive til privacy@cultureiq.com, hvorefter vi fjerner disse oplysninger fra vores database.

Ændring af denne politik

Denne politik kan fra tid til anden blive ændret. Hvis vi foretager ændringer til denne politik, vil vi slå sådanne politikændringer op på denne side. Hvor vi foretager betydelige ændringer til denne politik, fremkommer vi med en mere fremtrædende meddelelse. Din fortsatte brug af vores websteder efter sådanne opslag eller bekendtgørelser vil tilkendegive din accept af sådanne ændringer. Se “Ikrafttrædelsesdato” ovenfor for at se, hvornår denne politik sidst blev opdateret.

Get to Know Perceptyx

Get A Demo