Culture Is Our Calling.
Clients Are Our Inspiration.

Good for People.
Good for Business.

Good for People.
Good for Business.

We Know Culture.
We'd Love To Share Our Thoughts.

Privacy Policy HU

Your Privacy Rights

Hatálybalépés dátuma: 2018. május 1.

A jelen Adatvédelmi szabályzat ismerteti azon információk típusát és felhasználási módját, amelyeket a CultureIQ Inc. (a továbbiakban „CultureIQ” vagy „vállalatunk”) az ügyfeleinek és látogatóinak nyújtott szolgáltatások során gyűjt, valamint azt, hogy ezeket az információkat kikkel oszthatja meg, Önnek milyen választási lehetőségei vannak az információk gyűjtését, használatát és terjesztését illetően, továbbá az olyan információk védelme érdekében tett erőfeszítéseinket, amelyeket Ön a szolgáltatásnyújtás során bocsát a rendelkezésünkre.

A szolgáltatással kapcsolatos felmérésekben való részvétellel, adminisztratív eszközeink használatával vagy webhelyeink látogatásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szabályzattal összhangban kezelhessük adatait. A regisztrált felhasználóknak ezen kívül ajánlott a Felhasználási feltételeinket is megtekinteni, melyet teljes terjedelmében tartalmaz a jelen Szabályzat. Előfordulhat, hogy mielőtt részt venne egy felmérésben, kap egy titoktartási nyilatkozatot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy olyan esetekben, amikor az egyes felmérésekre vonatkozó titoktartási nyilatkozatok feltételei ellentétben állnak a jelen Szabályzattal, a felmérésre vonatkozó feltételek élveznek elsőbbséget a Szabályzat feltételeivel szemben.

Kik vagyunk?

A szolgáltatások tulajdonosa és üzemeltetője a CultureIQ, üzleti tevékenységének székhelye: 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, USA. További információkat a CultureIQ-val kapcsolatban a www.cultureiq.com oldalon talál.

Az általunk gyűjtött adatok

Az Öntől vagy a munkáltatójától általunk gyűjtött adatok:

Ha Ön egy CultureIQ-ügyfél alkalmazottja, akkor munkáltatója bizonyos adatokat bocsáthat rendelkezésünkre Önnel kapcsolatban, többek között a nevét, munkahelyi e-mail-címét, szervezetét és egyéb, munkával kapcsolatos adatokat, mint a munkakör, pozíció és más demográfiai adatok. Vállalatunk összegyűjti az Ön véleményeit és visszajelzéseit, amelyeket a felmérések során ad meg. Ezenkívül bizonyos információk (pl. e-mail-cím, telefonszám, név, cím) megadására kérhetjük az oldalunkon való regisztráció, kérdés beküldése, felmérésben való részvétel vagy webhelyeink használatának céljából.

Egyéb forrásokból származó információk:

Amikor Ön meglátogatja vállalati weboldalunkat, időről időre információkat szerezhetünk Önről egyéb forrásokból. Az ilyen adatok gyűjtése csak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történhet. Birtokunkba jutó információk többek között a marketingcélokra használt frissített kapcsolattartási adatok és kiegészítő demográfiai adatok.

Automatikusan gyűjtött adatok:

Amikor meglátogatja webhelyeinket, bizonyos információkat automatikusan gyűjtünk és elemzünk az oldalak használatával és a készülékkel kapcsolatban, amelyet a hozzáféréshez használt. Ilyen információk többek között az Ön IP-címe, böngészőjének típusa és nyelve, számítógépének operációs rendszere, a webhelyeink felkeresésének dátuma és időpontja, a letöltött alkalmazások és cikkek, a beírt keresőszavak, azok a tőlünk származó és még nem törölt cookie-k, amelyeket a böngészője korábban elfogadott, valamint a hivatkozó weboldal címe.

Cookie-k és egyéb technológiák használata:

Cookie-k: Webhelyeink látogatásakor megkérhetjük, hogy engedélyezze egy vagy több „cookie” küldését a számítógépére. A cookie (vagy süti) egy információt tartalmazó kis méretű szöveges fájl, amelyet később ki tudunk olvasni, hogy ezáltal megkönnyítsük a webhelyeinkhez való hozzáférést és az internetes felhasználói élmény testreszabását. Felhasználhatjuk a cookie-kat a webhelyeinken folytatott tevékenységeivel kapcsolatos információk gyűjtésére, mint például az Ön által felkeresett oldalak, és a hivatkozások, amelyekre rákattint. Ha letiltja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tud bejelentkezni, vagy igénybe venni a webhelyeken kínált szolgáltatásokat.

Egyéb technológiák: Az alkalmazás használatának nyomon követése érdekében hagyományos internetes technológiákat is felhasználunk, mint például a weboldalakba ágyazott hivatkozások és egyéb hasonló technológiák. A regisztrált felhasználóknak küldött e-mail-üzenetekbe és hírlevelekbe adatgyűjtő jeleket (web beacon) is beillesztünk, hogy segítségükkel megállapítsuk, hogy a címzettek megnyitották-e az üzeneteket. Ezt az információt szolgáltatásaink személyre szabása és az online tartalmak, reklámkampányok és az általunk kínált termékek és szolgáltatások általános hatékonyságának mérése érdekében használjuk fel.

Milyen célra használjuk az általunk gyűjtött adatokat?

 • A szolgáltatások biztosításához.
 • Az Ön által elért tartalom és a felhasználói élmény személyre szabásához.
 • Szolgáltatásaink fejlesztéséhez és javításához.
 • Az Ön kérdéseinek és kérelmeinek megválaszolásához.
 • A felmérésekkel, marketinggel, promóciókkal és az olyan termékeinkkel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyek érdekelhetik Önt.
 • Szolgáltatásaink fenntartása, védelme és fejlesztése érdekében folytatott kutatások és elemzések végzéséhez.
 • A szolgáltatások használatát szabályozó jogi szempontok érvényesítéséhez.
 • A szolgáltatások technikai működésének biztosításához.

Választási lehetőségei az adatok használatával kapcsolatban

Fontosnak tartjuk, hogy választási lehetőségeket biztosítsunk Önnek az adatai használatával kapcsolatban. Az Ön adatait a jelen Szabályzatban vagy az egyes felmérésekre vonatkozó szabályzatokban és adatvédelmi tájékoztatókban meghatározottak szerint használjuk fel. Ha olyan célra szeretnénk használni az adatait, amelyet nem tartalmaz a jelen Szabályzat, akkor kérni fogjuk előzetes hozzájárulását.

Marketingkommunikáció: Tiszteletben tartjuk kérését, ha a továbbiakban nem szeretne marketinganyagokat kapni. Ha rendelkezésünkre bocsátotta e-mail-címét abból a célból, hogy ilyen anyagokat kapjon, ezt az e-mailek végén található leiratkozó hivatkozáson keresztül vagy az utasítások követésével bármikor lemondhatja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatókat az ilyen jellegű kérelmektől függetlenül továbbra is küldünk. Nem osztjuk meg és nem adjuk el az Ön információit vagy személyes adatait harmadik feleknek (az egyértelműség kedvéért: leányvállalatoktól és/vagy kapcsolt vállalkozásoktól eltérő felek) saját promóciós vagy marketingcéljaikra, kivéve, ha Ön hozzájárulását adja ehhez, és a hatályos jogszabályok is lehetővé teszik.

Felmérések: Dönthet úgy, hogy nem válaszol a felmérésekre, amelyek kitöltésére munkáltatója, ügyfele vagy üzlettársa (szponzora) kérte, vagy amennyiben lehetséges, választhatja az elutasítás vagy kívülmaradás lehetőséget is. Az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat csak a szponzora utasítása szerint kezeljük. A szponzor által benyújtott adatokkal kapcsolatos kérdéseket a szponzorhoz vagy a felmérés útmutatójában megadott kapcsolattartási címre kell továbbítani.

Adatok közzététele

Az alábbi esetekben oszthatjuk meg az Ön adatait harmadik fél vállalatokkal vagy személyekkel:

 • Amikor szolgáltatókat és harmadik fél képviselőket bízunk meg azzal, hogy a nevünkben személyes adatok kezelését végezzék. Ilyen esetekben szerződésben kötelezzük a szolgáltatókat megfelelő biztonsági és adatvédelmi intézkedések bevezetésére annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak megfelelő védelmét, és azt, hogy csak a nekünk nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez használják fel azokat.
 • Idézésekre, bírósági határozatokra és egyéb jogi eljárásokra (ideértve a nemzetbiztonsági és bűnüldözési célokat is) adott válaszként, törvényes jogaink érvényesítése vagy gyakorlása esetén, jogi követelésekkel szembeni védekezéshez, illetve a jogszabályok által előírt egyéb esetekben. Ezekben az esetekben fenntartjuk a jogot, hogy jogi kifogást emeljünk, vagy lemondjunk bármely minket megillető jogról.
 • Ha úgy véljük, hogy indokolt egy illegális vagy feltételezett illegális tevékenység kivizsgálása, megelőzése vagy az azzal kapcsolatos intézkedés; a CultureIQ vagy leányvállalati, ügyfelei vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében; valamint a Szolgáltatási feltételeinkkel és egyéb megállapodásokkal kapcsolatban.
 • Vállalati tranzakciókkal kapcsolatban, például elidegenítés, egyesülés, összeolvadás vagy eszközértékesítés esetén, ideértve minden, tranzakciót megelőző átvilágítást és az esetleges csőddel kapcsolatos eseteket is.

Megoszthatunk harmadik felekkel – beleértve a szolgáltatást szponzoráló személyt vagy szervezetet – összesített vagy anonim adatokat elemzési, marketing-, döntéshozatali, jelentéskészítési, értékelési és egyéb üzleti célok érdekében. Közzétehetjük vagy megoszthatjuk az ilyen összesített adatok alapján készített jelentéseket is. Az összesített vagy anonim adatok nem tartalmaznak személyes adatokat; használatuk és közzétételük nem tartozik a jelen Szabályzat hatálya alá.

Az adatok nemzetközi továbbítása

Szolgáltatásainkat az Egyesült Államokban üzemeltetjük, és az Ön tartózkodási helyének függvényében az adatok elküldése a szolgáltatásainkhoz magában foglalhatja azok továbbítását az Egyesült Államokba.

Ezenkívül továbbíthatjuk az információkat bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtása érdekében különböző országokban, például az Egyesült Királyságban, Indiában, Németországban (és más európai uniós tagországokban) lévő leányvállalatainknak vagy kapcsolt vállalkozásainknak, szolgáltatóinknak és/vagy harmadik fél képviselőinknek. Tisztában kell lennie azzal, hogy ezeknek az országoknak az adatvédelmi jogszabályai nem feltétlenül biztosítanak a tartózkodási helye szerinti ország jogszabályaival megegyező szintű védelmet.

A CultureIQ biztosítja, hogy személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő továbbítása esetén a GDPR (General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet) 46. cikkében meghatározott megfelelő garanciák legyenek érvényben, és hogy az ilyen adattovábbítások és garanciák a GDPR 30. cikk (2) bekezdésének megfelelően legyenek dokumentálva.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc területéről az olyan országokba történő adattovábbítások esetében, amelyek nem biztosítják az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében vett megfelelő szintű adatvédelmet, az EGT-n kívüli adattovábbításra vonatkozó, az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek az irányadók.

A CultureIQ köteles eleget tenni az adatvédelmi szabályoknak és eljárásoknak, a hatályos jogszabályoknak és az ügyfelekkel kötött szerződések feltételeinek, amelyek az adatok gyűjtését és használatát szabályozzák.

Hozzáférés az adatokhoz

Bizonyos esetekben közvetlenül hozzáférhet online profiljához és egyéb személyes adataihoz, és saját maga módosíthatja, frissítheti és egészítheti ki az információkat, ha belép a fiókjába.

Joga van a birtokunkban lévő Önnel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kérni, a pontatlan adatok helyesbítését és/vagy az adatok zárolását vagy törlését kérni, valamint tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, amennyiben a jogszabályok másként nem rendelkeznek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy azokban az esetekben, amikor ezeknek az információknak az Ön munkáltatója az Adatkezelője, vállalatunk értesíti a munkáltatót, hogy az megtegye az Ön kérelmének teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Ha szeretne adataihoz hozzáférést vagy azok kijavítását kérni, illetve, ha kérdést nyújtana be a birtokunkban lévő információkkal kapcsolatban, kérjük, küldjön üzenetet a privacy@cultureiq.com e-mail-címre, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen:

Adatvédelmi tisztviselő
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Kérjük, a tárgy mezőbe ez írja: „Request for Privacy Information”. Kérjük, a fájl megtaláláshoz elegendő információt adjon meg, azaz legalább a nevét és az e-mail-címét. Megkérhetjük, hogy érvényes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát.

Adatait a szolgáltatások biztosításához szükséges ideig őrizzük meg. A jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez, a jogviták rendezéséhez és a megállapodásaink érvényesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg és használjuk az Ön adatait.

Kaliforniai lakosok

A kaliforniai lakosoknak a kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.83-as szakasza értelmében jogukban áll információt kérni a – jogszabályban meghatározott – személyes adataiknak harmadik felek számára, közvetlen marketing céljából történő közzétételével kapcsolatban. Ha ilyen jellegű kérelme van, kérjük, a privacy@cultureiq.com e-mail-címre írjon.

Információbiztonság

Észszerű technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az információkhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan módosítását, közzétételét vagy megsemmisítését. Sajnos az interneten keresztül történő adattovábbítások esetében nem lehet garantálni a tökéletes biztonságot, így nem tudjuk, és nem is garantáljuk vagy biztosítjuk bármely információ biztonságát, amelyet Ön a webhelyeinken keresztül továbbít.

Jelentős erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az információkhoz való hozzáférést csak azokra az alkalmazottakra, szerződő felekre és képviselőkre korlátozzuk, akiknek szükséges azok ismerete a termékeink és szolgáltatásaink működtetése, fejlesztése vagy javítása érdekében, valamint, hogy a hozzáférés az adatok érzékenységével arányos mértékű legyen. Harmadik fél képviselőinket szerződéses korlátozások betartására kötelezzük, hogy ezáltal biztosítsuk, hogy megfelelően védjék és használják azokat az adatokat, amelyekhez hozzáférnek, vagy megkapnak tőlünk.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy webhelyeink tényleges biztonsága részben a regisztrációval történő használattól függ, ha biztosítja, hogy az általunk Önnek kiállított azonosítókat és jelszavakat bizalmasan és biztonságosan kezeli, valamint ha betartja a jelszavak és azonosítók megosztására vonatkozó, a Szolgáltatási feltételeinkben meghatározott korlátozásokat.

Egyéb webhelyek

Szolgáltatásunk tartalmazhat más webhelyekre vagy szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat. Vállalatunk nem vállal felelősséget a harmadik felek adatvédelmi gyakorlataiért. Amikor elhagyja szolgáltatásunkat, és egy másik webhelyet vagy szolgáltatást keres fel, kérjük, olvassa el az arra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot. A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag a CultureIQ által a szolgáltatáson keresztül gyűjtött adatokra vonatkozik.

Kérdések, panaszok és vitarendezés

A CultureIQ hatékony adatvédelmi megfelelőségi programot működtet. A jelen Szabályzat adminisztrációjának végrehajtásáért és felügyeletéért az Adatvédelmi tisztviselő felel. Ha kérdése lenne a jelen Szabályzattal vagy adatainak a CultureIQ által végzett kezelésével kapcsolatban, kérjük, írjon a privacy@cultureiq.com e-mail-címre, vagy lépjen velünk kapcsolatba az alábbi címen:

Adatvédelmi tisztviselő
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

A jelen Szabályzatban meghatározott gyakorlatok betartásával kapcsolatos bármely panaszt először a CultureIQ Adatvédelmi tisztviselőjének kell címezni a privacy@cultureiq.com e-mail-címre.

Gyermekek és az adatvédelem

Webhelyeinken üzlettel kapcsolatos tartalmak találhatók, kifejezetten felnőtt felhasználókat céloznak meg, és számukra terveztük őket. Tudatosan nem kérünk vagy gyűjtünk (a gyermekek online adatvédelméről szóló törvényben meghatározott) személyes adatokat 13 éven aluli egyénektől, vagy velük kapcsolatban. Ha tudomásunkra jut, hogy egy 13 éven aluli látogató igazolható előzetes szülői beleegyezés nélkül regisztrált, eltávolítjuk személyesen azonosítható regisztrációs adatait a fájlok közül. Ha Ön szülője vagy gondviselője egy 13 éven aluli személynek, aki az Ön beleegyezése nélkül személyesen azonosítható adatokat bocsátott a rendelkezésünkre, kérjük, tájékoztasson minket a privacy@cultureiq.com e-mail-címen, és eltávolítjuk az adatokat az adatbázisunkból.

A Szabályzat módosításai

A jelen Szabályzat időről időre változhat. A Szabályzat módosítása esetén minden változást közzéteszünk ezen az oldalon. Abban az esetben, ha jelentős módosításokat végzünk a Szabályzatban, kiemelt értesítést teszünk közzé. Az ilyen közleményeket és értesítéseket követően a webhelyeink használatának folytatásával Ön kifejezi, hogy elfogadja a változtatásokat. A Szabályzat legutóbbi frissítésének dátumát fentebb tekintheti meg, a „Hatálybalépés dátuma” részben.