Trer i kraft den: 1. mai 2018

Disse retningslinjene for personvern beskriver typen informasjon som samles inn av CultureIQ Inc. («CultureIQ», «vi» eller «oss») når vi yter visse tjenester til kunder og besøkende («tjenesten(e)»), hvordan vi bruker den, hvem informasjonen kan deles med, hvilke valg du kan ta angående innsamling, bruk og distribusjon av informasjon, og vår innsats for å beskytte informasjonen du oppgir til oss mens tjenesten ytes.

Når du deltar i en tjenesterelatert undersøkelse, bruker de administrative verktøyene våre eller besøker nettstedet vårt, samtykker du til at vi kan behandle informasjon i tråd med disse retningslinjene. Registrerte brukere kan også se våre vilkår for bruk, som er innlemmet her som om de er fullstendig gjengitt. Du ser muligens en taushetserklæring før du deltar i en undersøkelse. Merk at dersom vilkårene for slike undersøkelsesspesifikke taushetserklæringer er i strid med noen av vilkårene i disse retningslinjene, har de undersøkelsesspesifikke vilkårene forrang over vilkårene i disse retningslinjene.

Hvem er vi?

Tjenestene eies og drives av CultureIQ, som har hovedkontor i 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, USA. Du finner mer informasjon om CultureIQ på www.cultureiq.com.

Opplysninger som hentes inn

Opplysninger vi henter inn fra arbeidsgiveren din:

Hvis du er en ansatt hos en CultureIQ-kunde, kan arbeidsgiveren din oppgi informasjon om deg, inkludert navn, jobb-e-postadresse, organisasjon og eventuelt annen jobbrelatert informasjon, slik som jobbtittel, stilling og annen demografisk informasjon. Vi samler inn meninger og tilbakemeldinger fra deg i undersøkelsene du deltar i. Du kan også bli bedt om å oppgi visse typer opplysninger (f.eks. e-postadresse, telefonnummer, navn, adresse) for å registrere deg på nettstedet vårt, sende inn et spørsmål, delta i en undersøkelse eller bruke nettstedet vårt.

Opplysninger fra andre kilder:

Når du besøker bedriftsnettstedet vårt, kan vi fra tid til annen hente inn opplysninger om deg fra andre kilder. Innsamlingen av slike opplysninger skjer i tråd med gjeldende personvernlover. Eksempler på opplysninger vi mottar, inkluderer oppdatert kontaktinformasjon og annen demografisk informasjon til markedsføringsformål.

Opplysninger som samles inn automatisk:

Når du besøker nettstedet våre, samler vi automatisk inn og analyserer visse opplysninger om din bruk av nettstedet og enheten du bruker for å få tilgang til det. Disse opplysningene inkluderer IP-adressen din, informasjon om nettlesertype og språk, operativsystemet på datamaskinen din, dato og klokkeslett du går inn på nettstedet, programmer eller artikler du laster ned, søkeord du skriver inn, innholdet i ikke-slettede informasjonskapsler som nettleseren din tidligere har godtatt fra oss, og den henvisende nettstedsadressen.

Bruk av informasjonskapsler og annen teknologi:

Informasjonskapsler: Når du besøker nettstedet vårt, kan vi be om å få plassere én eller flere informasjonskapsler på datamaskinen din. En informasjonskapsel er en liten tekstfil med informasjon som vi kan lese senere for å gjøre det enklere og mer personlig for deg å bruke nettstedet vårt. Vi kan bruke informasjonskapsler til å samle inn informasjon om aktiviteten din på nettstedet, slik som sidene du besøker og linker du klikker på. Hvis du velger å ikke tillate informasjonskapsler, er det ikke sikkert at du kan logge på eller bruke enkelte av de interaktive funksjonene som tilbys på nettstedet.

Annen teknologi: Vi bruker også standard internetteknologi, slik som innebygde linker på nettsider og annen lignende teknologi, for å spore bruken i programmet som helhet. Vi inkluderer også sporingspiksler i e-postmeldinger eller nyhetsbrev som sendes til registrerte brukere for å spore hvorvidt du åpner meldingene. Vi bruker denne informasjonen til å tilpasse tjenestene våre og måle den samlede effektiviteten av nettinnholdet vårt, reklamekampanjer samt produkter og tjenester vi tilbyr.

Hvordan vi bruker opplysninger vi henter inn

 • For å tilby tjenestene.
 • For å tilpasse innholdet du ser, eller skreddersy opplevelsen.
 • For å utvikle og forbedre tjenesten vår.
 • For å svare på henvendelser og spørsmål.
 • For å formidle undersøkelser, markedsføring, kampanjer og andre produkter fra oss som du kan være interessert i.
 • For å utføre forskning og analyser for å opprettholde, beskytte og forbedre tjenestene våre.
 • For å håndheve de juridiske vilkårene som styrer bruken din av tjenestene.
 • For å ivareta tjenestenes tekniske funksjoner.

Valg vedrørende bruk av opplysningene dine

Vi mener at det er viktig å gi deg valg vedrørende bruken av opplysningene dine. Vi bruker opplysningene dine som beskrevet i disse retningslinjene eller undersøkelsesspesifikke erklæringer om personvern og datavern. Hvis vi ønsker å bruke opplysningene dine til et formål som ikke er beskrevet i disse retningslinjene, vil vi først be om samtykke fra deg.

Markedsføringskommunikasjon: Vi vil respektere ditt ønske om ikke å motta, eller å ikke lenger motta, markedsføringskommunikasjon. Hvis du har oppgitt e-postadressen din til oss for å motta slik kommunikasjon, kan du melde deg av når som helst via linken for å avslutte abonnementet, eller instruksjonene nederst i e-postene våre. Merk at vi vil fortsette å sende deg tjenesterelatert kommunikasjon uavhengig av slike forespørsler. Vi kommer ikke til å dele eller selge opplysningene dine og personlige detaljer til tredjeparter (for å unngå tvil: annet enn datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper) til deres kampanje- eller markedsføringsformål, med mindre du gir oss tillatelse til å gjøre dette, og såfremt gjeldende lov tillater det.

Undersøkelser: For undersøkelser som din arbeidsgiver, klient eller forretningsforbindelse (sponsor) har bedt deg om å delta i, kan du velge å ikke svare eller velge å avslå, der dette alternativet er tilgjengelig. Vi behandler kun informasjon du oppgir på oppfordring fra sponsoren din. Henvendelser om informasjon sponsoren har oppgitt, skal rettes til sponsoren eller kontaktopplysningene angitt i instruksjonene til undersøkelsen.

Formidling av opplysninger

Vi kan dele opplysningene dine med tredjeparter, det være seg bedrifter eller enkeltpersoner, i følgende tilfeller:

 • Når vi engasjerer tjenesteleverandører og tredjepartsrepresentanter til å behandle personlopplysninger på våre vegne. Når vi gjør dette, kontraktsbindes disse tjenesteleverandørene til å innføre tilstrekkelige sikkerhets- og personverntiltak for å sikre at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet og kun brukes til å utføre tjenestene for oss.
 • Som svar på stevninger, rettskjennelser eller andre rettslige prosesser (inkludert for nasjonal sikkerhet og opprettholdelse av lov og orden); til å etablere eller utøve våre juridiske rettigheter; til å forsvare oss mot rettskrav; eller på annen måte som påkrevd av loven. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å fremsette eller gi avkall på enhver rettslig innsigelse eller rett som er tilgjengelig for oss.
 • Når vi mener det er passende å etterforske, forhindre eller iverksette tiltak mot ulovlig eller mistenkt ulovlig aktivitet; for å beskytte og verne om de legitime rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til CultureIQ eller dets datterselskaper, kundene våre eller andre, og i forbindelse med tjenestevilkårene våre og andre avtaler.
 • I sammenheng med en bedriftstransaksjon, slik som en overdragelse, fusjon, konsolidering eller avlastningsforretning, inkludert aktsomhet før transaksjoner, eller i tilfelle konkurs.

Vi kan også dele oppsamlet eller anonym informasjon med tredjeparter, inkludert enkeltpersonen eller enheten som sponset tjenesten, til følgende formål; analyse, markedsføring, beslutninger, rapportering, vurdering og andre forretningsformål. Vi kan også publisere eller dele rapporter vi lager, basert på slik oppsamlet informasjon. Samlet eller anonym informasjon inneholder ingen personopplysninger, og bruk og offentliggjøring av slik informasjon er ikke underlagt vilkårene i disse retningslinjene.

Overføring av opplysningene dine til andre land

Vi har serverne våre i USA. Avhengig av hvilket land du bor i, kan innsendelsen av informasjon til tjenestene våre inkludere overføring av slik informasjon til USA.

I tillegg kan vi overføre informasjon til datterselskapene våre eller tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører og/eller tredjepartsrepresentanter i diverse land, inkludert Storbritannia, India, Tyskland (og andre EU-land) for visse typer databehandling. Du må være klar over at personvernlover i disse landene kanskje ikke er like strenge som dem i landet du bor i.

CultureIQ vil påse at overføringer av personopplysninger til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon gjøres ut fra egnede forholdsregler, som beskrevet i artikkel 46 i personvernforordningen, og at slike overføringer og forholdsregler dokumenteres i tråd med artikkel 30(2) i personvernforordningen.

All overføring av personopplysninger ut av EØS og Sveits til land som ikke sørger for et tilstrekkelig nivå av datavern ifølge definisjonen i gjeldende datavernlover, skal styres av Europakommisjonens godkjente standard kontraktsklausuler for overføring av data utenfor EØS.

CultureIQ skal overholde retningslinjer, prosedyrer og gjeldende lover for datavern, samt vilkårene i klientkontraktene våre som styrer innsamling og bruk av informasjon.

Tilgang til opplysningene dine

I noen tilfeller kan du få direkte tilgang til nettprofilene dine og andre personopplysninger, og endre, oppdatere eller legge til opplysninger selv når som helst ved å logge på kontoen din.

Du kan be om tilgang til visse opplysninger vi har om deg, be oss om å korrigere visse opplysninger som er feil, og/eller be oss om å blokkere eller slette slike opplysninger og protestere mot behandlingen av personopplysninger, bortsett fra når loven krever noe annet. Merk at i tilfeller der arbeidsgiveren din er behandlingsansvarlig for slike opplysninger, vil vi informere arbeidsgiveren din, slik at vedkommende kan iverksette egnede tiltak for å imøtekomme forespørselen din. For å be om tilgang til eller korrigere opplysningene dine, eller hvis du har spørsmål om opplysningene vi innehar, kan du sende en e-post til privacy@cultureiq.com eller kontakte:

Datavernansvarlig
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Inkluder «Request for Privacy Information» i emnelinjen. Ta med nok detaljer til at vi kan finne filen din. Du må ha med navn og e-postadresse. Vi kan kreve at du beviser hvem du er med godkjent legitimasjon.

Vi beholder opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å tilby deg tjenester. Vi beholder og bruker opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtaler.

Innbyggere i California

California Civil Code Section 1798.83 lar innbyggere i California å be om visse opplysninger angående vår formidling av personopplysninger (som definert av denne loven) til tredjeparter for deres direkte markedsføringsformål. For å komme med en slik forespørsel, send en e-post til privacy@cultureiq.com.

Informasjonssikkerhet

Vi har iverksatt rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til, uautoriserte endringer i, offentliggjøring av eller sletting av personopplysninger. Dessverre er ingen dataoverføring via internett garantert å være helt sikker, og vi kan ikke garantere sikkerheten til opplysninger du sender inn til eller via nettstedet vårt.

Vi iverksetter rimelige tiltak for å begrense tilgangen til opplysninger til kun ansatte, kontraktører og representanter som må kjenne til disse opplysningene for å drive, utvikle eller forbedre produktene og tjenestene våre, og i tråd med sensitivitetsnivået av slike data. Tredjeparter er underlagt kontraktbaserte kontroller for å sikre at de beskytter og bruker opplysningene de får tilgang til eller mottar fra oss, på en ordentlig måte.

Merk at sikkerheten til nettstedet vårt delvis avhenger av at du som registrert bruker sikrer at ID-er og passord du har fått utstedt, holdes konfidensielle og sikre, og at du overholder begrensningene for passord- og ID-deling angitt i tjenestevilkårene.

Andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde linker til andre nettsteder eller tjenester. Vi er ikke ansvarlige for andres personvernpraksiser. Når du forlater tjenesten vår for å besøke et annet nettsted eller tjeneste, må du lese personvernerklæringen som gjelder der. Disse retningslinjene for personvern gjelder kun for opplysninger som hentes inn av CultureIQ gjennom tjenesten.

Spørsmål, klager og tvisteløsing

CultureIQ har et aktivt program for overholdelse av personvern og datavern. Datavernansvarlig har i oppgave å implementere og overvåke forvaltningen av disse retningslinjene. Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene eller hvordan CultureIQ behandler opplysningene dine, kan du sende oss en e-post på privacy@cultureiq.com eller kontakte oss på:

Datavernansvarlig
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Eventuelle klager på vår etterlevelse av praksisene beskrevet i disse retningslinjene, skal først rettes til CultureIQs datavernansvarlige på privacy@cultureiq.com.

Barn og personvern

Nettstedet vårt inneholder forretningsrelatert innhold og er spesifikt rettet mot og designet for bruk av voksne. Vi samler ikke med hensikt inn eller ber om personopplysninger (som definert av Children’s Online Privacy Protection Act) fra eller om individer under 13 år. Hvis vi oppdager at en besøkende er under 13 år og har registrert seg uten beviselig foreldresamtykke, fjerner vi vedkommendes personlig identifiserbare registreringsopplysninger fra arkivene våre. Hvis du er forelderen eller den foresatte til en person under 13 år som har oppgitt personlig identifiserbare opplysninger til oss uten din godkjenning, må du informere oss ved å kontakte oss på privacy@cultureiq.com, så vil vi fjerne disse opplysningene fra databasen vår.

Endringer i disse retningslinjene

Disse retningslinjene kan endres fra tid til annen. Hvis vi gjør endringer i disse retningslinjene, legger vi dem ut på denne siden. Hvis vi gjør betydelige endringer i disse retningslinjene, vil varselet være mer fremtredende. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt etter slike publiseringer eller varsler, godtar du endringene. Se «Trer i kraft den» ovenfor for å se når disse retningslinjene sist ble oppdatert.

Get to Know Perceptyx

Get A Demo