Data wejścia w życie: wtorek, 1 maja 2018 roku

Niniejsza polityka prywatności opisuje rodzaje danych zebranych przez CulturelQ Inc. („CulturelQ”, „my” lub „nas”) w toku świadczenia pewnych usług wobec jej klientów oraz gości („Usługa(-gi)”), w jaki sposób je wykorzystujemy, komu możemy te dane udostępniać, dostępne dla Państwa wybory w zakresie gromadzenia, wykorzystywania oraz rozpowszechniania informacji, a także działania podejmowane przez nas, aby chronić dane, które Państwo nam przekazują w toku świadczenia Usługi.

Poprzez uczestnictwo w ankiecie związanej z usługą, korzystanie z naszych narzędzi administracyjnych lub odwiedzanie naszych stron internetowych wyrażają Państwo niniejszym zgodę na umożliwienie nam przetwarzania danych zgodnie z niniejszą Polityką. Zarejestrowani użytkownicy powinni również odnieść się do naszych warunków użytkowania, które stanowią część niniejszej polityki w taki sposób, jakby były w całości w niej zacytowane. Przed wzięciem udziału w ankiecie może zostać Państwu przedstawiona informacja o poufności. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadkach, w których warunki tego rodzaju informacji o poufności stoją w sprzeczności z jakimikolwiek warunkami niniejszej Polityki, warunki dotyczące danej ankiety będą miały wartość nadrzędną wobec warunków niniejszej Polityki.

Kim jesteśmy

Usługi są własnością i są prowadzone przez CulturelQ z siedzibą główną pod adresem 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, Stany Zjednoczone. Więcej informacji o CultureIQ znajduje się pod adresem www.cultureiq.com.

Gromadzone dane

Dane, które uzyskujemy od Państwa lub Państwa pracodawcy:

Jeżeli są Państwo pracownikiem klienta CulturelQ, Państwa pracodawca może przekazywać dane na temat Państwa, w tym imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, organizację oraz mogą obejmować innego rodzaju informacje związane z wykonywaną pracą, np. zawód, stanowisko oraz pozostałe informacje demograficzne. Zbieramy Państwa opinie i uwagi dotyczące ankiet, w których biorą Państwo udział. Mogą Państwo zostać również poproszeni o przekazanie pewnego rodzaju danych (np. adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres) w celu rejestracji na naszej stronie, zgłoszenia pytania, wzięcia udziału w ankiecie lub pracy z naszymi stronami internetowymi.

Dane z pozostałych źródeł:

Kiedy odwiedzają Państwo naszą firmową stronę internetową, możemy okresowo gromadzić dane na temat Państwa z innych źródeł. Gromadzenie tego rodzaju danych będzie zgodne z odnośnymi przepisami dotyczącymi prywatności. Przykłady danych, jakie otrzymujemy, obejmują między innymi zaktualizowane informacje kontaktowe oraz dodatkowe informacje demograficzne wykorzystywane w celach marketingowych.

Dane gromadzone automatycznie:

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, automatycznie zbieramy i analizujemy pewne dane na temat wykorzystania przez nas stron internetowych oraz urządzenia, z którego korzystają Państwo, aby uzyskać dostęp do tych stron. Dane te obejmują między innymi Państwa adres IP, informacje dotyczące rodzaju Państwa przeglądarki oraz języka, systemu operacyjnego Państwa komputera, daty i godziny wejścia na strony, pobranych artykułów i aplikacji, terminów wpisanych w wyszukiwarkę, treści wszelkich nieusuniętych plików cookie, które Państwa przeglądarka wcześniej od nas zaakceptowała oraz adresu przekierowującej strony internetowej.

Wykorzystanie plików cookie i innych technologii:

Pliki cookie: Kiedy odwiedzają Państwo nasze Strony, mogą zostać Państwo poproszeni o zezwolenie nam na przypisanie do Państwa komputera jednego bądź większej liczby „plików cookie”. Cookie to niewielki plik tekstowy, zawierający dane, które możemy odczytać w późniejszym czasie, aby ułatwić Państwa dostęp do naszych Stron oraz personalizować Państwa sposób korzystania z Internetu. Możemy wykorzystywać pliki cookie, aby gromadzić dane na temat Państwa aktywności na naszych Stronach, np. odwiedzanych stron i klikanych łączy. Jeżeli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików cookie, mogą Państwo nie mieć możliwości zapisania się bądź skorzystania z niektórych interaktywnych funkcji oferowanych na Stronach.

Inne technologie: Stosujemy także standardowe technologie internetowe, takie jak wbudowane łącza na stronach internetowych bądź inne podobne technologie, aby monitorować wykorzystanie w aplikacji. Do wiadomości e-mail i newsletterów dla zarejestrowanych użytkowników dołączamy także sygnalizatory sieci, aby monitorować kiedy otwierają Państwo wiadomości. Wykorzystujemy te dane w celu dostosowania naszych usług oraz oceny ogólnej efektywności naszych treści internetowych, kampanii reklamowych oraz oferowanych produktów i usług.

W jaki sposób wykorzystujemy zbierane dane

 • W celu świadczenia Usług.
 • W celu dostosowywania prezentowanych treści lub dopasowywania do Państwa potrzeb.
 • W celu rozwijania i udoskonalania naszej Usługi.
 • W celu reagowania na Państwa zapytania i prośby.
 • W celu informowania Państwa o ankietach, marketingu, promocjach oraz naszych pozostałych produktach, którymi mogą być Państwo zainteresowani.
 • W celu zaangażowania się w badania i analizę dla zapewnienia, ochrony i doskonalenia naszych Usług.
 • W celu egzekwowania warunków prawnych, które regulują korzystanie przez Państwa z Usług.
 • W celu zapewnienia technicznego funkcjonowania Usług.

Wybory dotyczące wykorzystania Państwa danych

Uważamy, że bardzo ważne jest, aby dać Państwu wybór w zakresie wykorzystania Państwa danych. Wykorzystamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki bądź polityki dotyczącej ankiety lub polityk ochrony danych. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa informacje w celu, który nie jest opisany w niniejszej Polityce, w pierwszej kolejności uzyskamy na to Państwa zgodę.

Informacje marketingowe: Będziemy szanować Państwa prawo do odmowy otrzymywania lub do zaprzestania otrzymywania informacji marketingowych. Jeżeli przekażą nam Państwo adres e-mail, aby otrzymywać takie informacje, mogą Państwo każdorazowo z tego zrezygnować, korzystając z łącza do anulowania subskrypcji bądź instrukcji podanych w stopce naszych e-maili. Proszę zwrócić uwagę, że będziemy w dalszym ciągu wysyłać Państwu informacje związane z usługą, niezależnie od takiego rodzaju prośby. Nie będziemy udostępniać ani sprzedawać Państwa informacji i danych osobowych stronom trzecim (w celu uniknięcia wątpliwości, poza jednostkami zależnymi i/lub powiązanymi) dla ich własnych celów promocyjnych bądź marketingowych, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę i w sytuacjach, gdy jest to dozwolone odnośnymi przepisami prawa.

Ankiety: W przypadku ankiet, o uczestnictwo Państwa w których poprosił Państwa pracodawca, klient lub wspólnik (sponsor) mogą Państwo zadecydować, że nie będą Państwo odpowiadać bądź wybrać opcję odrzucenia lub wypisania, jeżeli jest to możliwe. Przetwarzamy wyłącznie dane, które przekazują Państwo według wskazań Państwa sponsora. Zapytania o dane przekazywane przez sponsora należy kierować do sponsora lub osoby kontaktowej podanej w instrukcjach ankiety.

Ujawnienie danych

Możemy ujawniać Państwa dane osobom indywidualnym lub firmom strony trzeciej w następujących przypadkach:

 • Kiedy angażujemy usługodawców i agentów strony trzeciej, aby przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu. Kiedy tak postępujemy, na podstawie zawieranej umowy wymagamy od usługodawców, aby wdrażali odpowiednie środki ochrony prywatności w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe będą właściwie chronione i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji dla nas usług.
 • W odpowiedzi na wezwania do sądu, orzeczenia sądu bądź inne postępowania prawne (w tym w celach bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa); aby ustalić lub skorzystać z przysługujących nam praw; aby bronić się przed roszczeniami o charakterze prawnym; bądź w inny sposób wymaganymi przez prawo. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania lub wycofania przysługujących nam prawnych zastrzeżeń bądź prawa.
 • Kiedy uważamy, że właściwe jest prowadzenie dochodzenia, zapobieganie bądź podejmowanie działań w zakresie podejrzewanych lub faktycznych bezprawnych działań; aby chronić lub bronić uzasadnionych praw, własności lub bezpieczeństwa CulturelQ bądź jej jednostek zależnych, naszych klientów i innych, oraz w związku z warunkami świadczenia usług i innymi umowami.
 • W związku z transakcją korporacyjną, taką jak zbycie, fuzja, konsolidacja bądź sprzedaż aktywów, w tym przedtransakcyjną analizą due diligence, bądź w mało prawdopodobnym przypadku upadłości.

Możemy również udostępnić dane sumaryczne lub anonimowe wobec stron trzecich, w tym osobie indywidualnej lub organowi, który sponsorował Usługę w celu analityki, marketingu, podjęcia decyzji, raportów, oceny i innych celów biznesowych. Możemy także publikować bądź udostępniać raporty, które przygotowujemy w oparciu o takie dane sumaryczne. Dane sumaryczne lub anonimowe nie zawierają żadnych danych osobowych, a ich wykorzystanie i ujawnienie nie podlega warunkom niniejszej Polityki.

Międzynarodowe transfery Państwa informacji

Świadczymy nasze Usługi w Stanach Zjednoczonych i w zależności od Państwa kraju zamieszkania przekazanie danych w związku z naszymi Usługami może się wiązać z ich transferem do Stanów Zjednoczonych.

Ponadto, w celu niektórych operacji dotyczących przetwarzania możemy przekazać dane naszym jednostkom zależnym lub stowarzyszonym oraz usługodawcom i/lub agentom strony trzeciej w różnych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Indiach, Niemczech (i pozostałych państwach członkowskich UE). Powinni mieć Państwo świadomość, że przepisy dotyczące prywatności w tych krajach mogą nie zapewniać poziomu ochrony odpowiadającego poziomowi w Państwa kraju zamieszkania.

CulturelQ zapewni, że transfery danych osobowych do kraju strony trzeciej lub organizacji międzynarodowej podlegają odpowiednim środkom zabezpieczającym, takim jak opisane w Artykule 46 RODO, oraz że tego rodzaju transfery i środki zabezpieczające są udokumentowane zgodnie z Artykułem 30(2) RODO.

Wszystkie transfery danych osobowych spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego oraz Szwajcarii do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych w rozumieniu odnośnych przepisów ochrony danych, będą podlegały zaakceptowanym przez Komisję standardowym klauzulom umownym Unii Europejskiej (”UE”).

CulturelQ będzie przestrzegać polityk i procedur ochrony danych, odnośnych przepisów, oraz warunków umów naszego klienta w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych.

Dostęp do Państwa informacji

W niektórych przypadkach mogą Państwo posiadać bezpośredni dostęp do swoich profilów internetowych oraz pozostałych danych osobowych oraz samodzielnie poprawiać je, aktualizować i dodawać informacje w dowolnym czasie poprzez zalogowanie się na swoje konto.

Mogą Państwo wystąpić o dostęp do wszelkich danych, jakie przechowujemy na Państwa temat, zwrócić się do nas o korektę pewnych danych, które mogą być niepoprawne i/lub prosić nas o zablokowanie lub usunięcie takich danych, a także sprzeciwiać się przetwarzaniu danych osobowych za wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa stanowią inaczej. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadkach, gdy Administratorem Danych jest Państwa pracodawca, poinformujemy go, aby mógł podjąć odpowiednie działania i zastosować się do Państwa prośby. Aby zwrócić się o dostęp lub korektę Państwa danych, bądź złożyć zapytania dotyczące Państwa danych, które są w naszym posiadaniu, prosimy o wiadomość e-mail na adres privacy@cultureiq.com lub skontaktowanie się z:

Inspektor Ochrony Danych
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Proszę w polu tematu napisać „Prośba dotycząca informacji o prywatności”. Proszę zawrzeć jak najwięcej szczegółowych informacji, abyśmy mogli zlokalizować Państwa dane; co najmniej Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail. Możemy poprosić o potwierdzenie Państwa tożsamości za pomocą akceptowanego sposobu identyfikacji.

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak to konieczne, aby świadczyć Usługi. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Państwa dane w razie konieczności, aby spełnić nasze zobowiązania prawne, rozwiązywać spory i egzekwować postanowienia naszych umów.

Mieszkańcy Kalifornii

Kodeks Cywilny Kalifornii Sekcja 1798.83 zezwala mieszkańcom Kalifornii na zażądanie pewnych danych dotyczących ujawnienia przez nas danych osobowych (zgodnie z postanowieniami tego przepisu) wobec stron trzecich dla ich bezpośrednich celów marketingowych. W celu wystąpienia z takim żądaniem, proszę wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@cultureiq.com.

Bezpieczeństwo informacji

Wdrożyliśmy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby pomóc w ochronie przed nieuprawnionym dostępem, nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem informacji. Niestety nie można zagwarantować, że przekazywanie danych przez Internet będzie całkowicie bezpieczne i nie możemy dać gwarancji bezpieczeństwa danych, które przekazują Państwo na naszych Stronach lub za ich pośrednictwem.

Podejmujemy uzasadnione działania, aby ograniczyć dostęp do informacji wyłącznie do tych pracowników, wykonawców i agentów, którzy muszą je znać w celu prowadzenia działalności operacyjnej, rozwijania bądź doskonalenia naszych produktów i usług, oraz przestrzegamy poziomu wrażliwości tego rodzaju danych. Nasi agenci strony trzeciej są przedmiotem kontroli, wynikających z umów, w celu upewnienia się, że w odpowiedni sposób chronią i wykorzystują informacje, do których mają dostęp lub które od nas otrzymują.

Proszę zwrócić uwagę, że skuteczne bezpieczeństwo w odniesieniu do naszych Stron jest po części uzależnione od ich zarejestrowanego użytkowania przez Państwa, przy zachowaniu poufności wszelkich danych ID i haseł, które zostały przez nas wydane oraz, że przestrzegają Państwo ograniczeń dotyczących udostępniania hasła i ID, wymienionych w naszych Warunkach Świadczenia Usług.

Pozostałe strony internetowe

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych bądź usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki innych podmiotów w zakresie ochrony prywatności. Kiedy opuszczają Państwo Usługę, aby odwiedzić inną stronę internetową bądź serwis, proszę zapoznać się z oświadczeniami o prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie danych, zgromadzonych przez CulturelQ za pośrednictwem Usługi.

Pytania, skargi i rozwiązywanie sporów

CulturelQ prowadzi aktywny program zgodności z przepisami o ochronie danych i prywatności. Inspektor ds. ochrony danych jest odpowiedzialny za wdrożenie i nadzorowanie administrowania niniejszą Polityką. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki bądź sposobu w jaki CulturelQ przetwarza Państwa informacje, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@cultureiq.com bądź kontakt:

Inspektor Ochrony Danych
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Wszelkie skargi dotyczące przestrzegania praktyk, opisane w niniejszej Polityce należy najpierw kierować do Inspektora ds. Ochrony Danych CulturelQ na adres privacy@cultureiq.com.

Dzieci i ochrona prywatności

Nasze Strony zawierają treści związane z firmą i są przeznaczone oraz stworzone dla osób dorosłych. Nie pozyskujemy ani nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie) od osób poniżej 13 roku życia ani o takich osobach. Jeżeli uzyskamy informację, że osoba odwiedzająca ma mniej niż 13 lat i zarejestrowała się bez zgody rodziców, która jest możliwa do potwierdzenia, usuniemy z naszych rejestrów dane rejestracyjne takiej osoby. Jeżeli są Państwo rodzicem bądź opiekunem osoby poniżej 13 roku życia, która przekazała nam swoje dane osobowe bez Państwa zgody, prosimy o poinformowanie nas o tym pod adresem privacy@cultureiq.com a usuniemy takie informacje z naszej bazy danych.

Zmiany w niniejszej polityce

Niniejsza polityka może ulegać okresowym zmianom. Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce, opublikujemy je na tej stronie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce, powiadomimy o tym w bardziej wyraźny sposób. Dalsze korzystanie przez Państwa z naszych Stron po tego rodzaju ogłoszeniach lub zawiadomieniach będzie oznaczać Państwa akceptację takich zmian. Proszę zapoznać się z „Datą wejścia w życie” powyżej, aby sprawdzić kiedy niniejsza Polityka była ostatnio aktualizowana.

Get to Know Perceptyx

Get A Demo