Dátum účinnosti: utorok 1. mája 2018

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov opisujú typy informácií, ktoré spoločnosť CultureIQ Inc. („CultureIQ“, „my“ alebo „náš“ a pod.) zhromažďuje počas poskytovania určitých služieb svojim zákazníkom a návštevníkom („Služby“), ako ich používame, s kým ich môžeme zdieľať, aké možnosti máte k dispozícii v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a distribúciou informácií a našou snahou chrániť informácie, ktoré nám poskytnete počas poskytovania Služby.

Účasťou na prieskume súvisiacom so Službou, používaním našich nástrojov na správu alebo návštevou našich webových stránok nám dávate súhlas na spracovanie informácií v súlade s týmito Pravidlami. Registrovaní používatelia by si mali prečítať aj Pravidlá používania, ktoré platia v celom rozsahu rovnako, ako keby tu boli uvedené. Pred účasťou na prieskume sa môže zobraziť upozornenie na dôvernosť. Upozorňujeme, že v prípadoch, keď sú pravidlá takéhoto upozornenia na dôvernosť pre konkrétny prieskum v rozpore s podmienkami uvedenými v týchto Pravidlách, pravidlá pre konkrétny prieskum budú mať prednosť pred podmienkami v týchto Pravidlách.

Kto sme

Služby vlastní a prevádzkuje spoločnosť CultureIQ, ktorá má svoje hlavné miesto podnikania na adrese 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, USA. Ďalšie informácie o spoločnosti CultureIQ môžete nájsť na adrese www.cultureiq.com.

Zhromažďované informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme od vás alebo vášho zamestnávateľa:

Ak ste zamestnancom zákazníka spoločnosti CultureIQ, váš zamestnávateľ nám môže poskytnúť informácie o vás vrátane mena, pracovnej e-mailovej adresy, organizácie a môže pridať aj ďalšie informácie týkajúce sa práce, ako je názov pozície, pozícia a ďalšie demografické informácie. V prieskumoch, na ktorých sa zúčastňujete, zhromažďujeme vaše názory a zadávané informácie. Môžeme vás tiež požiadať o poskytnutie určitých typov informácií (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo, meno, adresa) na účely vašej registrácie na našej stránke, odoslanie otázky, účasť na prieskume alebo interakciu s našimi webovými lokalitami.

Informácie z iných zdrojov:

Pri návšteve našej firemnej webovej lokality môžeme pravidelne získavať informácie o vás z iných zdrojov. Zhromažďovanie takýchto informácií bude v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Príklady informácií, ktoré dostávame, zahŕňajú aktualizované kontaktné informácie a ďalšie demografické informácie používané na marketingové účely.

Informácie zhromažďované automaticky:

Pri návšteve našich webových lokalít automaticky zhromažďujeme a analyzujeme určité informácie o vašom používaní stránok a o zariadení, ktoré ste použili na prístup k webovým lokalitám. Tieto informácie zahŕňajú vašu adresu IP, informácie o type a jazyku prehliadača, operačnom systéme počítača, dátum a čas, kedy pristupujete k našim webovým stránkam, prevzaté aplikácie alebo články, zadané hľadané výrazy, obsah akýchkoľvek neodstránených súborov „cookie“, ktoré vás prehliadač dostal od nás v minulosti, a odkazujúcu webovú adresu.

Používanie súborov „cookie“ a ďalších technológií:

Súbory cookie: Keď navštívite naše webové Lokality, môže sa zobraziť výzva, aby ste umožnili priradiť vášmu počítaču jeden alebo viac súborov „cookie“. Cookie je malý textový súbor obsahujúci informácie, ktoré môžeme čítať neskôr, aby sme vám uľahčili prístup k našim Lokalitám a prispôsobili vaše online prostredie. Súbory cookie môžeme použiť na zhromažďovanie informácií o vašej aktivite na našich Lokalitách, ako sú navštívené stránky a odkazy, na ktoré kliknete. Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory „cookie“, nebudete sa môcť prihlásiť alebo použiť niektoré z interaktívnych funkcií ponúkaných na Lokalitách.

Iné technológie: Používame tiež štandardné internetové technológie, ako sú vložené prepojenia na webových stránkach a iné podobné technológie, na sledovanie používania v celej aplikácii. V e-mailových správach alebo bulletinoch zaregistrovaným používateľom môžeme zahrnúť webovú signalizáciu, ktorá sleduje, či otvoria správu. Tieto informácie používame na prispôsobenie našich služieb a meranie celkovej účinnosti nášho online obsahu, reklamných kampaní a produktov a služieb, ktoré ponúkame.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

 • Na poskytovanie Služieb.
 • Na prispôsobenie zobrazovaného obsahu alebo prostredia online.
 • Na vývoj a vylepšovanie Služby.
 • Na odpovedanie na vaše otázky a požiadavky.
 • Na oznamy o prieskumoch, marketingu, propagáciách a ďalších produktoch, ktoré vás môžu zaujímať.
 • Na zapojenie sa do výskumu a analýzy, aby sme udržali, chránili a zlepšovali naše služby.
 • Na presadzovanie právnych podmienok, ktorými sa riadi používanie Služieb.
 • Na zabezpečenie technického fungovania Služieb.

Voľby o používaní vašich informácií

Veríme, že je dôležité, aby ste mali možnosti pri rozhodovaní o tom, ako sa použijú vaše informácie. Vaše informácie použijeme v súlade s týmito Pravidlami alebo s pravidlami o ochrane osobných údajov a ochrane údajov konkrétneho prieskumu. Ak budeme chcieť vaše informácie použiť na účel, ktorý nie je popísaný v týchto Pravidlách, najprv vás požiadame o súhlas.

Marketingová komunikácia: Budeme rešpektovať vaše želania, aby ste nedostávali alebo prestali dostávať marketingovú komunikáciu. Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, aby ste dostávali takúto komunikáciu, môžete sa kedykoľvek z príjmu odhlásiť pomocou odkazov na odhlásenie alebo pokynov v spodnej časti našich e-mailov. Upozorňujeme, že vám budeme naďalej posielať oznámenia súvisiace so službou bez ohľadu na vašu požiadavku. Informácie o vás ani vaše osobné údaje nebudeme zdieľať ani predávať tretím stranám (s cieľom vyhnúť sa pochybnostiam, tzn. iným stranám ako dcérske alebo pridružené spoločnosti) na ich vlastné propagačné alebo marketingové účely, pokiaľ nám to nedovolíte vy alebo v stanovenom rozsahu zákon.

Prieskumy: V prípade prieskumov, pri ktorých vás o účasť požiadal váš zamestnávateľ, klient alebo obchodný partner (sponzor), sa môžete rozhodnúť nereagovať alebo túto možnosť odmietnuť či sa odhlásiť, ak sú tieto možnosti k dispozícii. Spracovávame iba informácie, ktoré ste poskytli podľa pokynov sponzora. Otázky, týkajúce sa informácií poskytnutých sponzorom by mali byť adresované sponzorovi alebo na kontaktné informácie poskytnuté v pokynoch pre prieskum.

Zverejňovanie informácií

Informácie o vás môžeme zdieľať s tretími spoločnosťami alebo jednotlivcami v nasledujúcich prípadoch:

 • Keď zaväzujeme poskytovateľov služieb a agentov tretích strán spracovať osobné údaje v našom mene. Keď tak urobíme, zmluvne požadujeme od týchto poskytovateľov služieb, aby zaviedli primerané opatrenia na zabezpečenie a ochranu súkromia, aby zabezpečili, že vaše osobné informácie budú náležite chránené a budú sa používať iba na účely poskytovania služieb pre nás.
 • Ako odpoveď na súdne príkazy alebo iný právny proces (aj na účely národnej bezpečnosti a presadzovania práva); na vytvorenie alebo uplatňovanie našich zákonných práv; na obranu pred právnymi nárokmi; alebo ak to zákon vyžaduje. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo vzniesť akúkoľvek právnu námietku alebo sa zriecť akýchkoľvek právnych námietok alebo práv, ktoré máme k dispozícii.
 • Ak sa domnievame, že je to vhodné na vyšetrenie, zabránenie alebo podniknutie krokov týkajúcich sa nelegálnych alebo podozrenia z nelegálnych činností; na ochranu a obranu zákonného práva, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti CultureIQ alebo jej dcérskych spoločností, našich zákazníkov alebo iných; a v súvislosti s našimi Zmluvnými podmienkami a ďalšími zmluvami.
 • V súvislosti s podnikovou transakciou, ako je odpredaj, zlúčenie, konsolidácia alebo predaj aktív vrátane akejkoľvek starostlivosti pred transakciou alebo v nepravdepodobnom prípade bankrotu.

Môžeme tiež zdieľať agregované alebo anonymné informácie s tretími stranami vrátane jednotlivca alebo subjektu, ktorý sponzoroval Službu, na účely analýzy, marketingu, rozhodovania, hlásení, hodnotení a iných obchodných účelov. Môžeme tiež publikovať alebo zdieľať správy, ktoré pripravujeme na základe takýchto agregovaných informácií. Agregované alebo anonymné informácie neobsahujú žiadne osobné informácie a ich používanie a zverejňovanie nepodlieha podmienkam týchto Pravidiel.

Medzinárodné prenosy vašich informácií

Služby prevádzkujeme v Spojených štátoch amerických a v závislosti od krajiny vášho pobytu môže poskytovanie informácií našim Službám zahŕňať prenos takýchto informácií do Spojených štátov.

Okrem toho môžeme v niektorých krajinách, vrátane Spojeného kráľovstva, Indie, Nemecka (a iných členských štátov EÚ) pre niektoré spracovateľské operácie preniesť informácie do našich dcérskych alebo pridružených spoločností a poskytovateľov služieb a/alebo agentov tretích strán. Mali by ste vedieť, že zákony o ochrane osobných údajov v týchto krajinách nemusia poskytovať ochranu rovnocennú ochrane vo vašej krajine pobytu.

Spoločnosť CultureIQ zabezpečí, že prenosy Osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie podliehajú primeraným bezpečnostným opatreniam, ako sú opísané v článku 46 GDPR, a že takéto presuny a záruky bezpečnosti sú zdokumentované podľa článku 30 ods. 2 GDPR.

Všetky prenosy osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov v zmysle platných zákonov o ochrane údajov, budú riadené štandardnými zmluvnými doložkami pre prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru schválenými komisiou Európskej únie („EÚ“).

Spoločnosť CultureIQ bude dodržiavať zásady a postupy ochrany údajov, platné zákony a podmienky našich zákazníckych zmlúv upravujúcich zhromažďovanie a používanie informácií.

Prístup k vašim informáciám

V niektorých prípadoch môžete priamo pristupovať k svojim online profilom a iným osobným údajom a kedykoľvek ich môžete po prihlásení do svojho účtu opravovať, aktualizovať alebo informácie pridávať.

Môžete požiadať o prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré máme o vás, požiadať nás o opravu určitých informácií, ktoré môžu byť nepresné, a/alebo nás požiadať, aby sme zablokovali alebo odstránili takéto informácie, a namietať proti spracovaniu osobných údajov, okrem prípadov, kedy zákon vyžaduje inak. Upozorňujeme, že v prípadoch, keď je váš zamestnávateľ správcom údajov takýchto informácií, informujeme vášho zamestnávateľa, aby mohol podniknúť príslušné kroky na splnenie vašej žiadosti. Ak chcete požiadať o prístup alebo opravu svojich informácií, či sa spýtať ohľadom informácií, ktoré máme, napíšte na adresu privacy@cultureiq.com alebo kontaktujte:

Pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Ako predmet uveďte Request for Privacy Information. Uveďte dostatočné množstvo detailov, aby sme záznam našli; minimálne však svoje meno a e-mail. Môžeme vás požiadať, aby ste preukázali svoju totožnosť so schválenou identifikáciou.

Vaše informácie budeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné na poskytovanie akýchkoľvek Služieb. Vaše údaje budeme uchovávať a používať, ak je to potrebné, aby sme splnili naše zákonné povinnosti, vyriešili spory a presadzovali naše dohody.

Obyvatelia Kalifornie

Paragraf 1798.83 Občianskeho zákonníka v Kalifornii umožňuje obyvateľom Kalifornie požadovať určité informácie týkajúce sa nášho poskytovania osobných informácií (ako sú definované v tomto zákone) tretím stranám na účely ich priameho marketingu. Ak chcete takúto žiadosť odoslať, pošlite e-mail na adresu privacy@cultureiq.com.

Zabezpečenie informácií

Zaviedli sme primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením informácií. Žiaľ, nemôžeme zaručiť, že všetky prenosy údajov cez internet budú úplne bezpečné, a nemôžeme garantovať a ani negarantujeme či nezaručujeme bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré prenášate na našich Lokalitách alebo prostredníctvom nich.

Vynakladáme primerané úsilie, aby sme obmedzili prístup k informáciám len pre tých zamestnancov, zmluvných partnerov a agentov, ktorí potrebujú poznať tieto informácie na to, aby mohli prevádzkovať, rozvíjať alebo zlepšovať naše produkty a služby, a robíme tak v súlade s úrovňou citlivosti týchto údajov. Naši partneri tretích strán podliehajú zmluvným kontrolám, aby sme zabezpečili, že primerane chránia a používajú informácie, ku ktorým majú prístup alebo ktoré od nás dostanú.

Upozorňujeme, že efektívne zabezpečenie týkajúce sa našich Lokalít závisí čiastočne od registrovaného používateľa, ktorý dbá na to, aby akékoľvek ID a heslá, ktoré sme používateľovi poskytli, sú dôverné a zabezpečené, a že dodržiava obmedzenia týkajúce sa hesla a zdieľania ID uvedené v našich Zmluvných podmienkach.

Iné webové lokality

Naša Služba môže obsahovať odkazy na iné webové lokality alebo služby. Nenesieme zodpovednosť za postupy iných pri ochrane súkromia. Keď opustíte našu Službu, aby ste navštívili inú webovú lokalitu alebo službu, prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov na príslušnej webovej lokalite alebo v službe. Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie, ktoré zhromaždila spoločnosť CultureIQ prostredníctvom Služby.

Otázky, sťažnosti a riešenie sporov

Spoločnosť CultureIQ udržiava aktívny program na ochranu súkromia a osobných údajov. Pracovník zodpovedný za ochranu údajov je zodpovedný za implementáciu a dohľad nad správou týchto Pravidiel. Ak máte akékoľvek otázky k týmto Pravidlám alebo k spôsobu, akým spoločnosť CultureIQ spracúva vaše informácie, napíšte e-mail na adresu privacy@cultureiq.com alebo nás kontaktujte na:

Pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Akékoľvek sťažnosti v súvislosti s naším dodržiavaním postupov opísaných v týchto Pravidlách by ste mali najprv adresovať pracovníkovi zodpovednému za ochranu osobných údajov na adresu privacy@cultureiq.com.

Deti a súkromie

Naše webové stránky obsahujú obsah súvisiaci s podnikaním a sú špeciálne zamerané a navrhnuté pre dospelých. Nebudeme vedome vyžadovať alebo zhromažďovať osobné informácie (ako ich definuje zákon o ochrane osobných údajov detí online) osôb od 13 alebo osôb do 13 rokov. Ak si uvedomíme, že návštevník je mladší ako 13 rokov a zaregistroval sa bez predchádzajúceho overiteľného súhlasu rodičov, z našich súborov odstránime registračné informácie, na základe ktorých by bolo možné ho identifikovať. Ak ste rodič alebo opatrovník osoby mladšej ako 13 rokov, ktorá nám poskytla osobné údaje, na základe ktorých je možné osobu identifikovať, bez vášho súhlasu, informujte nás na adrese privacy@cultureiq.com a my ich odstránime z našej databázy.

Zmeny v týchto Pravidlách

Tieto Pravidlá sa môžu z času na čas zmeniť. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Pravidlách, uverejníme na tejto stránke všetky zmeny pravidiel. Kde vykonávame akékoľvek podstatné zmeny v týchto Pravidlách, urobíme výraznejšie upozornenie. Pokračovaním v používaní našich Lokalít po takýchto príspevkoch alebo oznámeniach vyjadrujete súhlas s takýmito zmenami. Ak chcete zistiť, kedy boli tieto Pravidlá naposledy aktualizované, pozrite si „Dátum účinnosti“.

Get to Know Perceptyx

Get A Demo