Culture Is Our Calling.
Clients Are Our Inspiration.

Good for People.
Good for Business.

Good for People.
Good for Business.

We're On a Mission.
Come Join Us.

We Know Culture.
We'd Love To Share Our Thoughts.

Privacy Policy TH

Your Privacy Rights

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่ CultureIQ Inc (“CultureIQ”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ของการเสนอบริการบางส่วนให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมของบริษัท (“บริการ”) วิธีการที่เราใช้ข้อมูล ผู้ที่จะได้รับการแบ่งปันข้อมูล ทางเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการแจกจ่ายข้อมูล และความพยายามของเราในการคุ้มครองข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ของการเสนอบริการของเรา

เมื่อร่วมทำแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับบริการ โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการของเราหรือโดยเข้าชมเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลตามนโยบายนี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วควรศึกษาข้อกำหนดการใช้งานของเรา ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ทั้งหมด คุณอาจได้รับประกาศแจ้งเตือนการรักษาความลับก่อนร่วมการสำรวจ โปรดทราบว่าในกรณีที่มีข้อกำหนดของประกาศแจ้งเตือนการรักษาความลับใด ๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดในนโยบายนี้ ข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการสำรวจจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อกำหนดในนโยบายนี้

เกี่ยวกับเรา

บริการต่าง ๆ ที่ CultureIQ เป็นเจ้าของและดำเนินการ มีสถานประกอบกิจการหลักตั้งอยู่ที่ 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, USA ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CultureIQ ได้ที่ www.cultureiq.com

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากตัวคุณหรือนายจ้างของคุณ

หากคุณเป็นพนักงานของลูกค้าของ CultureIQ นายจ้างของคุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อ อีเมลธุรกิจ องค์กร และอาจรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน เช่น ตำแหน่งงาน ตำแหน่ง และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์อื่น ๆ เราเก็บรวบรวมความคิดเห็นและคำตอบของคุณในการสำรวจที่คุณเข้าร่วม นอกจากนี้ คุณอาจได้รับการร้องขอให้ระบุข้อมูลบางประเภท (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ ที่อยู่) เพื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา เพื่อส่งคำถาม เพื่อร่วมแบบสำรวจ หรือเพื่อมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์องค์กรของเรา เราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากแหล่งอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ ตัวอย่างของข้อมูลที่เราได้รับมานั้นจะรวมถึงข้อมูลการติดต่อและข้อมูลด้านประชากรศาสตร์อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเบราว์เซอร์ที่คุณใช้และภาษาของคุณ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคุณ วันและเวลาที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันหรือบทความที่คุณดาวน์โหลด คำค้นหาที่กรอก เนื้อหาของคุกกี้ใด ๆ ที่คุณได้รับมาจากเราเมื่อก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่ได้ลบออก และเว็บไซต์ที่อ้างอิง

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

คุกกี้: เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจขอคำอนุญาตจากคุณเพื่อเพิ่ม “คุกกี้” ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอีกหนึ่งรายการหรือมากกว่า คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งมีข้อมูลที่เราสามารถอ่านภายหลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และปรับประสบการณ์ออนไลน์ให้ตรงกับตัวคุณมากขึ้น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าที่คุณเข้าชม และลิงก์ที่คุณคลิก หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้งานคุณสมบัติการโต้ตอบบางส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์

เทคโนโลยีอื่น ๆ: นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาตรฐาน เช่น ลิงก์ฝังในเว็บเพจต่าง ๆ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกันเพื่อติดตามการใช้งานในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ เรายังแนบเว็บบีคอนไว้ในข้อความอีเมลหรือจดหมายข่าวที่ส่งไปยังผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วเพื่อติดตามดูว่าคุณเปิดอ่านข้อความหรือไม่ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งบริการของเราและวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเนื้อหาออนไลน์ แคมเปญโฆษณา ผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมมา

 • เพื่อให้บริการต่าง ๆ
 • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาที่คุณรับชมหรือปรับปรุงประสบการณ์ให้ตรงความต้องการ
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของเรา
 • เพื่อตอบสนองต่อคำถามและคำขอของคุณ
 • เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการสำรวจ การตลาด โปรโมชั่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเราที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อเข้าร่วมในการวิจัยและวิเคราะห์เพื่อรักษา คุ้มครอง และปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของเรา
 • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำกับดูแลการใช้บริการต่าง ๆ ของคุณ
 • เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงการดำเนินงานทางเทคนิคของบริการ

ทางเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

เราเชื่อว่าการที่เรามอบทางเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณเป็นเรื่องสำคัญ เราจะใช้ข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้หรือในประกาศแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในการสำรวจ หากเราต้องการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราจะขอคำยินยอมจากคุณก่อน

การสื่อสารเชิงการตลาด: เราจะให้ความเคารพต่อความปรารถนาของคุณที่จะไม่รับหรือหยุดรับการสื่อสารเชิงการตลาด หากคุณให้อีเมลกับเราเพื่อรับการสื่อสารดังกล่าว คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยใช้ลิงก์ยกเลิกการติดตาม หรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ด้านล่างในอีเมลของเรา โปรดทราบว่าเราจะยังคงส่งการสื่อสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการให้คุณต่อไปโดยไม่คำนึงว่าจะมีคำขอใด ๆ ดังกล่าวหรือไม่ เราจะไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก (เพื่อความชัดเจน บุคคลภายนอกหมายถึงบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทในเครือของเรา) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายหรือด้านการตลาดของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ว่าคุณได้ให้คำยินยอมกับเราในการทำเช่นนี้ และหากอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

การสำรวจ: สำหรับการสำรวจที่นายจ้าง ลูกค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ (ผู้สนับสนุน) ของคุณขอให้คุณเข้าร่วม คุณอาจเลือกที่จะไม่ตอบ หรือเมื่อเป็นไปได้ เลือกตัวเลือกปฏิเสธหรือยกเลิก เราประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่คุณให้ไว้ตามคำชี้แนะของผู้สนับสนุนของคุณเท่านั้น สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้สนับสนุนให้ไว้ ควรสอบถามกับทางผู้สนับสนุนหรือติดต่อตามข้อมูลที่ระบุอยู่ในคำแนะนำแบบสำรวจ

การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทหรือบุคคลภายนอกในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อเราติดต่อกับผู้ให้บริการและตัวแทนภายนอกเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เมื่อเราทำเช่นนี้ ตามสัญญาแล้วเราจะกำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์การให้บริการแทนเราเท่านั้น
 • ในการตอบสนองต่อหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ (รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงระดับประเทศและด้านการบังคับใช้กฎหมาย) เพื่อการกำหนดหรือใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของเรา เพื่อการป้องกันการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย หรือเมื่อมีความจำเป็นทางกฎหมาย ในกรณีดังกล่าวเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยิบยกหรือปฏิเสธการคัดค้านทางกฎหมายหรือสิทธิ์ที่เรามี
 • เมื่อเราเชื่อว่ามีเหตุอันควรที่จะสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือคาดว่าผิดกฎหมาย เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิอันชอบธรรม ทรัพย์สิน หรือความมั่นคงของ CultureIQ หรือของบริษัทย่อย ของลูกค้า หรือของผู้อื่น และในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการให้บริการและข้อตกลงอื่น ๆ
 • ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางองค์กร เช่น การถอนทุน การควบรวมกิจการ การรวบรวม หรือการขายสินทรัพย์ รวมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะก่อนการทำธุรกรรมใด ๆ หรือกรณีการล้มละลายที่เป็นไปได้ยาก

นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลแบบรวมหรือแบบไม่เปิดเผยชื่อให้กับบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ การตลาด การตัดสินใจ การรายงาน การประเมิน และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ และนอกจากนี้เราอาจเผยแพร่หรือแบ่งปันรายงานที่เราจัดเตรียมไว้โดยอิงจากข้อมูลแบบรวม ข้อมูลแบบรวมหรือแบบไม่เปิดเผยชื่อไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ รวมอยู่ และการใช้และเปิดเผยข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของนโยบายนี้

การถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ

เราดำเนินการให้บริการในสหรัฐอเมริกา การส่งข้อมูลให้กับบริการของเราอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณพักอาศัย

นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลไปยังบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือและผู้ให้บริการและ/หรือตัวแทนภายนอกที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงสหราชอาณาจักร อินเดีย เยอรมนี (และรัฐอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป) เพื่อการดำเนินการประมวลผลบางประเภท โปรดทราบว่ากฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศเหล่านี้อาจไม่ให้ความคุ้มครองเทียบเท่ากับประเทศที่คุณพักอาศัย

CultureIQ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับประเทศภายนอกหรือองค์กรต่างประเทศมีมาตรการการคุ้มครองที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในมาตราที่ 46 ของข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และเพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนและมาตรการการคุ้มครองดังกล่าวมีการจัดทำเอกสารตามมาตราที่ 30(2) ของ GDPR

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจากเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศที่ไม่ได้ให้การรับรองถึงการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสมตามขอบเขตที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลมีผลบังคับใช้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยเนื้อความอันเป็นข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

CultureIQ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล กฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาลูกค้าของเราที่ควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

ในบางกรณี คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ออนไลน์และรายละเอียดส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณโดยตรงและแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มข้อมูลด้วยตัวคุณเองได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ ขอให้เราแก้ไขข้อมูลบางส่วนที่อาจไม่ถูกต้อง และ/หรือขอให้เราปิดกั้นหรือลบข้อมูลดังกล่าวและปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่าในกรณีที่นายจ้างของคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลดังกล่าว เราจะแจ้งให้นายจ้างของคุณทราบเพื่อให้นายจ้างของคุณใช้การดำเนินการที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามคำขอของคุณ ในการร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณ หรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ กรุณาส่งอีเมลหาเราที่ privacy@cultureiq.com หรือติดต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

กรุณาระบุ “Request for Privacy Information” ในส่วนของหัวข้อ กรุณาระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้เราสามารถค้นหาไฟล์ของคุณ โดยอย่างน้อยควรมีชื่อและอีเมลของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนด้วยหลักฐานการระบุตัวตนที่ได้รับอนุมัติ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการใด ๆ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณตามที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตราที่ 1798.83 อนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียร้องขอข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่ระบุอยู่ในกฎหมายฉบับนี้) ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรงของบุคคลภายนอกดังกล่าว หากต้องการยื่นคำขอดังกล่าวนี้ กรุณาส่งอีเมลไปยัง privacy@cultureiq.com

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและทางองค์กรที่สมเหตุสมผล เพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการทำลายข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบใด ๆ ที่สามารถรับรองความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง และเราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณถ่ายโอนเข้ามายังหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อสงวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลไว้ให้เฉพาะพนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทนที่จำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และรักษาความสอดคล้องกับระดับความละเอียดอ่อนของข้อมูลดังกล่าว เราทำสัญญาควบคุมตัวแทนภายนอกของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนภายนอกคุ้มครองและใช้งานข้อมูลที่เข้าถึงหรือได้รับจากเราอย่างเหมาะสม

โปรดทราบว่าการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราในบางส่วนจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่มีการลงทะเบียนเพื่อให้มั่นใจว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใด ๆ ที่คุณได้รับจากเราจะเก็บไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับการแบ่งปันรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการให้บริการของเรา

เว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ เราไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติของหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณออกจากบริการของเราเพื่อเข้าชมเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ กรุณาอ่านแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่ CultureIQ เก็บรวบรวมผ่านบริการเท่านั้น

คำถาม คำร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท

CultureIQ กำหนดโครงการการปฏิบัติตามกฎว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลมีหน้าที่ปรับใช้และกำกับดูแลการบริหารนโยบายนี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเกี่ยวกับวิธีการที่ CultureIQ ประมวลผลข้อมูลของคุณ กรุณาส่งอีเมลหาเราที่ privacy@cultureiq.com หรือติดต่อเราที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

หากมีคำร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ของเรา ในขั้นแรกกรุณาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราที่ privacy@cultureiq.com

เยาวชนและความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใหญ่นำไปใช้เท่านั้น เราไม่มีเจตนาที่จะร้องขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่อธิบายไว้ในรัฐบัญญัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์สำหรับเยาวชน) จากหรือเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเราได้รับรู้ว่ามีผู้เยี่ยมชมที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และได้ลงทะเบียนโดยไม่ได้รับความยินยอมที่ตรวจสอบได้ของบิดามารดา เราจะลบข้อมูลการลงทะเบียนที่สามารถระบุตัวตนได้ของเยาวชนดังกล่าวออกจากไฟล์ของเรา หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่ให้ข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนได้แก่เราโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยการติดต่อกับเราที่ privacy@cultureiq.com จากนั้นเราจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของเรา

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้

ประกาศฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ ในหน้านี้ หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในนโยบายนี้ เราจะแจ้งเตือนอย่างชัดแจ้ง หากคุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเราหลังจากที่มีการประกาศหรือการแจ้งเตือนดังกล่าว จะถือว่าคุณรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดดู “วันที่มีผลบังคับใช้” ด้านบนเพื่อดูวันที่นโยบายฉบับนี้มีการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด