Culture Is Our Calling.
Clients Are Our Inspiration.

Good for People.
Good for Business.

Good for People.
Good for Business.

We Know Culture.
We'd Love To Share Our Thoughts.

Privacy Policy TH

Your Privacy Rights

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่ CultureIQ Inc (“CultureIQ”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ของการเสนอบริการบางส่วนให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมของบริษัท (“บริการ”) วิธีการที่เราใช้ข้อมูล ผู้ที่จะได้รับการแบ่งปันข้อมูล ทางเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการแจกจ่ายข้อมูล และความพยายามของเราในการคุ้มครองข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อวัตถุประสงค์ของการเสนอบริการของเรา

เมื่อร่วมทำแบบสำรวจที่เกี่ยวข้องกับบริการ โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการของเราหรือโดยเข้าชมเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลตามนโยบายนี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วควรศึกษาข้อกำหนดการใช้งานของเรา ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ทั้งหมด คุณอาจได้รับประกาศแจ้งเตือนการรักษาความลับก่อนร่วมการสำรวจ โปรดทราบว่าในกรณีที่มีข้อกำหนดของประกาศแจ้งเตือนการรักษาความลับใด ๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดในนโยบายนี้ ข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการสำรวจจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อกำหนดในนโยบายนี้

เกี่ยวกับเรา

บริการต่าง ๆ ที่ CultureIQ เป็นเจ้าของและดำเนินการ มีสถานประกอบกิจการหลักตั้งอยู่ที่ 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, USA ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CultureIQ ได้ที่ www.cultureiq.com

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากตัวคุณหรือนายจ้างของคุณ

หากคุณเป็นพนักงานของลูกค้าของ CultureIQ นายจ้างของคุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อ อีเมลธุรกิจ องค์กร และอาจรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน เช่น ตำแหน่งงาน ตำแหน่ง และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์อื่น ๆ เราเก็บรวบรวมความคิดเห็นและคำตอบของคุณในการสำรวจที่คุณเข้าร่วม นอกจากนี้ คุณอาจได้รับการร้องขอให้ระบุข้อมูลบางประเภท (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ ที่อยู่) เพื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา เพื่อส่งคำถาม เพื่อร่วมแบบสำรวจ หรือเพื่อมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์องค์กรของเรา เราอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากแหล่งอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ ตัวอย่างของข้อมูลที่เราได้รับมานั้นจะรวมถึงข้อมูลการติดต่อและข้อมูลด้านประชากรศาสตร์อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณและอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเบราว์เซอร์ที่คุณใช้และภาษาของคุณ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคุณ วันและเวลาที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันหรือบทความที่คุณดาวน์โหลด คำค้นหาที่กรอก เนื้อหาของคุกกี้ใด ๆ ที่คุณได้รับมาจากเราเมื่อก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่ได้ลบออก และเว็บไซต์ที่อ้างอิง

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

คุกกี้: เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจขอคำอนุญาตจากคุณเพื่อเพิ่ม “คุกกี้” ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอีกหนึ่งรายการหรือมากกว่า คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งมีข้อมูลที่เราสามารถอ่านภายหลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และปรับประสบการณ์ออนไลน์ให้ตรงกับตัวคุณมากขึ้น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าที่คุณเข้าชม และลิงก์ที่คุณคลิก หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้งานคุณสมบัติการโต้ตอบบางส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์

เทคโนโลยีอื่น ๆ: นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาตรฐาน เช่น ลิงก์ฝังในเว็บเพจต่าง ๆ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกันเพื่อติดตามการใช้งานในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ เรายังแนบเว็บบีคอนไว้ในข้อความอีเมลหรือจดหมายข่าวที่ส่งไปยังผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วเพื่อติดตามดูว่าคุณเปิดอ่านข้อความหรือไม่ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งบริการของเราและวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเนื้อหาออนไลน์ แคมเปญโฆษณา ผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมมา

 • เพื่อให้บริการต่าง ๆ
 • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาที่คุณรับชมหรือปรับปรุงประสบการณ์ให้ตรงความต้องการ
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของเรา
 • เพื่อตอบสนองต่อคำถามและคำขอของคุณ
 • เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการสำรวจ การตลาด โปรโมชั่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเราที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อเข้าร่วมในการวิจัยและวิเคราะห์เพื่อรักษา คุ้มครอง และปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของเรา
 • เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำกับดูแลการใช้บริการต่าง ๆ ของคุณ
 • เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงการดำเนินงานทางเทคนิคของบริการ

ทางเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

เราเชื่อว่าการที่เรามอบทางเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณเป็นเรื่องสำคัญ เราจะใช้ข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้หรือในประกาศแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในการสำรวจ หากเราต้องการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราจะขอคำยินยอมจากคุณก่อน

การสื่อสารเชิงการตลาด: เราจะให้ความเคารพต่อความปรารถนาของคุณที่จะไม่รับหรือหยุดรับการสื่อสารเชิงการตลาด หากคุณให้อีเมลกับเราเพื่อรับการสื่อสารดังกล่าว คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยใช้ลิงก์ยกเลิกการติดตาม หรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่ด้านล่างในอีเมลของเรา โปรดทราบว่าเราจะยังคงส่งการสื่อสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการให้คุณต่อไปโดยไม่คำนึงว่าจะมีคำขอใด ๆ ดังกล่าวหรือไม่ เราจะไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก (เพื่อความชัดเจน บุคคลภายนอกหมายถึงบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทในเครือของเรา) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขายหรือด้านการตลาดของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ว่าคุณได้ให้คำยินยอมกับเราในการทำเช่นนี้ และหากอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

การสำรวจ: สำหรับการสำรวจที่นายจ้าง ลูกค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ (ผู้สนับสนุน) ของคุณขอให้คุณเข้าร่วม คุณอาจเลือกที่จะไม่ตอบ หรือเมื่อเป็นไปได้ เลือกตัวเลือกปฏิเสธหรือยกเลิก เราประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่คุณให้ไว้ตามคำชี้แนะของผู้สนับสนุนของคุณเท่านั้น สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้สนับสนุนให้ไว้ ควรสอบถามกับทางผู้สนับสนุนหรือติดต่อตามข้อมูลที่ระบุอยู่ในคำแนะนำแบบสำรวจ

การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทหรือบุคคลภายนอกในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อเราติดต่อกับผู้ให้บริการและตัวแทนภายนอกเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เมื่อเราทำเช่นนี้ ตามสัญญาแล้วเราจะกำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์การให้บริการแทนเราเท่านั้น
 • ในการตอบสนองต่อหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ (รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงระดับประเทศและด้านการบังคับใช้กฎหมาย) เพื่อการกำหนดหรือใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของเรา เพื่อการป้องกันการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย หรือเมื่อมีความจำเป็นทางกฎหมาย ในกรณีดังกล่าวเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยิบยกหรือปฏิเสธการคัดค้านทางกฎหมายหรือสิทธิ์ที่เรามี
 • เมื่อเราเชื่อว่ามีเหตุอันควรที่จะสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือคาดว่าผิดกฎหมาย เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิอันชอบธรรม ทรัพย์สิน หรือความมั่นคงของ CultureIQ หรือของบริษัทย่อย ของลูกค้า หรือของผู้อื่น และในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการให้บริการและข้อตกลงอื่น ๆ
 • ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางองค์กร เช่น การถอนทุน การควบรวมกิจการ การรวบรวม หรือการขายสินทรัพย์ รวมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะก่อนการทำธุรกรรมใด ๆ หรือกรณีการล้มละลายที่เป็นไปได้ยาก

นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลแบบรวมหรือแบบไม่เปิดเผยชื่อให้กับบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ การตลาด การตัดสินใจ การรายงาน การประเมิน และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ และนอกจากนี้เราอาจเผยแพร่หรือแบ่งปันรายงานที่เราจัดเตรียมไว้โดยอิงจากข้อมูลแบบรวม ข้อมูลแบบรวมหรือแบบไม่เปิดเผยชื่อไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ รวมอยู่ และการใช้และเปิดเผยข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของนโยบายนี้

การถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ

เราดำเนินการให้บริการในสหรัฐอเมริกา การส่งข้อมูลให้กับบริการของเราอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณพักอาศัย

นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลไปยังบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือและผู้ให้บริการและ/หรือตัวแทนภายนอกที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงสหราชอาณาจักร อินเดีย เยอรมนี (และรัฐอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป) เพื่อการดำเนินการประมวลผลบางประเภท โปรดทราบว่ากฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศเหล่านี้อาจไม่ให้ความคุ้มครองเทียบเท่ากับประเทศที่คุณพักอาศัย

CultureIQ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับประเทศภายนอกหรือองค์กรต่างประเทศมีมาตรการการคุ้มครองที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในมาตราที่ 46 ของข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และเพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนและมาตรการการคุ้มครองดังกล่าวมีการจัดทำเอกสารตามมาตราที่ 30(2) ของ GDPR

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจากเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ไปยังประเทศที่ไม่ได้ให้การรับรองถึงการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เหมาะสมตามขอบเขตที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลมีผลบังคับใช้ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยเนื้อความอันเป็นข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

CultureIQ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล กฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาลูกค้าของเราที่ควบคุมดูแลการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

ในบางกรณี คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ออนไลน์และรายละเอียดส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณโดยตรงและแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มข้อมูลด้วยตัวคุณเองได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ ขอให้เราแก้ไขข้อมูลบางส่วนที่อาจไม่ถูกต้อง และ/หรือขอให้เราปิดกั้นหรือลบข้อมูลดังกล่าวและปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่าในกรณีที่นายจ้างของคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลดังกล่าว เราจะแจ้งให้นายจ้างของคุณทราบเพื่อให้นายจ้างของคุณใช้การดำเนินการที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามคำขอของคุณ ในการร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณ หรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ กรุณาส่งอีเมลหาเราที่ privacy@cultureiq.com หรือติดต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

กรุณาระบุ “Request for Privacy Information” ในส่วนของหัวข้อ กรุณาระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้เราสามารถค้นหาไฟล์ของคุณ โดยอย่างน้อยควรมีชื่อและอีเมลของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนด้วยหลักฐานการระบุตัวตนที่ได้รับอนุมัติ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการใด ๆ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณตามที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตราที่ 1798.83 อนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียร้องขอข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่ระบุอยู่ในกฎหมายฉบับนี้) ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรงของบุคคลภายนอกดังกล่าว หากต้องการยื่นคำขอดังกล่าวนี้ กรุณาส่งอีเมลไปยัง privacy@cultureiq.com

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและทางองค์กรที่สมเหตุสมผล เพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการทำลายข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบใด ๆ ที่สามารถรับรองความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง และเราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณถ่ายโอนเข้ามายังหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อสงวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลไว้ให้เฉพาะพนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทนที่จำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และรักษาความสอดคล้องกับระดับความละเอียดอ่อนของข้อมูลดังกล่าว เราทำสัญญาควบคุมตัวแทนภายนอกของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนภายนอกคุ้มครองและใช้งานข้อมูลที่เข้าถึงหรือได้รับจากเราอย่างเหมาะสม

โปรดทราบว่าการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราในบางส่วนจะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่มีการลงทะเบียนเพื่อให้มั่นใจว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใด ๆ ที่คุณได้รับจากเราจะเก็บไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับการแบ่งปันรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการให้บริการของเรา

เว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ เราไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติของหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณออกจากบริการของเราเพื่อเข้าชมเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ กรุณาอ่านแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่ CultureIQ เก็บรวบรวมผ่านบริการเท่านั้น

คำถาม คำร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท

CultureIQ กำหนดโครงการการปฏิบัติตามกฎว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลมีหน้าที่ปรับใช้และกำกับดูแลการบริหารนโยบายนี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเกี่ยวกับวิธีการที่ CultureIQ ประมวลผลข้อมูลของคุณ กรุณาส่งอีเมลหาเราที่ privacy@cultureiq.com หรือติดต่อเราที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

หากมีคำร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ของเรา ในขั้นแรกกรุณาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราที่ privacy@cultureiq.com

เยาวชนและความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใหญ่นำไปใช้เท่านั้น เราไม่มีเจตนาที่จะร้องขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่อธิบายไว้ในรัฐบัญญัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์สำหรับเยาวชน) จากหรือเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเราได้รับรู้ว่ามีผู้เยี่ยมชมที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และได้ลงทะเบียนโดยไม่ได้รับความยินยอมที่ตรวจสอบได้ของบิดามารดา เราจะลบข้อมูลการลงทะเบียนที่สามารถระบุตัวตนได้ของเยาวชนดังกล่าวออกจากไฟล์ของเรา หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่ให้ข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนได้แก่เราโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยการติดต่อกับเราที่ privacy@cultureiq.com จากนั้นเราจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของเรา

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้

ประกาศฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด ๆ ในหน้านี้ หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในนโยบายนี้ เราจะแจ้งเตือนอย่างชัดแจ้ง หากคุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเราหลังจากที่มีการประกาศหรือการแจ้งเตือนดังกล่าว จะถือว่าคุณรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดดู “วันที่มีผลบังคับใช้” ด้านบนเพื่อดูวันที่นโยบายฉบับนี้มีการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด