Ngày hiệu lực: Ngày 1 tháng Năm 2018

Chính sách Quyền riêng tư này mô tả các loại thông tin được CultureIQ Inc. (“CultureIQ” hoặc “chúng tôi”) thu thập trong quá trình cung cấp một số dịch vụ nhất định (“(các) Dịch vụ”) tới khách hàng và khách thăm, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin, thông tin có thể được chia sẻ với ai, bạn có lựa chọn nào liên quan tới việc thu thập, sử dụng và phân bổ thông tin và các nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình cung cấp Dịch vụ.

Qua việc tham gia khảo sát liên quan tới Dịch vụ, sử dụng các công cụ quản trị, hoặc truy cập các trang web của chúng tôi, tại đây bạn chấp thuận cho phép chúng tôi xử lý thông tin phù hợp với Chính sách này. Người dùng có đăng ký cũng nên tham khảo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, là các nội dung không thể tách rời như được trích dẫn toàn bộ tại đây. Bạn có thể được xem một thông báo về bảo mật trước khi tham gia khảo sát. Vui lòng lưu ý rằng trong các trường hợp khi các điều khoản của bất kỳ một thông báo bảo mật của một khảo sát cụ thể như vậy mâu thuẫn với bất kỳ một điều khoản nào của Chính sách này, các điều khoản của khảo sát cụ thể đó sẽ có giá trị hiệu lực cao hơn các điều khoản trong Chính sách này.

Giới thiệu về Chúng tôi

Các Dịch vụ thuộc sở hữu và được vận hành bởi CultureIQ, đặt trụ sở kinh doanh tại 115 West 30th Street, 6th Floor, New York, NY 10001, USA. Bạn có thể tìm đọc thêm thông tin về CultureIQ tại đây www.cultureiq.com.

Thông tin thu thập

Các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn hoặc nhà tuyển dụng của bạn:

Nếu bạn là nhân viên của khách hàng CultureIQ, nhà tuyển dụng của bạn có thể cung cấp các thông tin về bạn bao gồm tên, địa chỉ email công việc, tổ chức, và có thể bao gồm các thông tin khác liên quan tới công việc như chức danh, vị trí và các thông tin nhân khẩu học khác. Chúng tôi thu thập ý kiến và đóng góp của bạn trong các khảo sát mà bạn tham gia. Bạn cũng có thể được đề nghị cung cấp một số loại thông tin nhất định (ví dụ: địa chỉ email, số điện thoại, tên, địa chỉ) để đăng ký trên trang web của chúng tôi, nộp câu hỏi, tham gia khảo sát hoặc để tương tác với các trang web của chúng tôi.

Thông tin từ các nguồn khác:

Khi bạn truy cập vào trang web doanh nghiệp chúng tôi, chúng tôi có thể định kỳ thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác. Việc thu thập các thông tin đó sẽ tuân thủ các luật bảo vệ quyền riêng tư có hiệu lực. Ví dụ về các thông tin chúng tôi nhận được bao gồm thông tin liên hệ cập nhật và các thông tin nhân khẩu học bổ sung được sử dụng cho các mục đích marketing.

Thông tin thu thập tự động:

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập và phân tích các thông tin nhất định về việc bạn sử dụng các trang web và thiết bị bạn sử dụng để truy cập các trang web. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, thông tin về loại trình duyệt và ngôn ngữ, hệ điều hành của máy tính của bạn, ngày và thời gian bạn truy cập các trang web của chúng tôi, các ứng dụng hoặc bài viết được tải về, các cụm từ tìm kiếm đã sử dụng, nội dung của mọi cookie chưa xóa mà trình duyệt của bạn trước đó đã chấp nhận từ chúng tôi, và địa chỉ trang web dẫn chiếu.

Sử dụng cookie và các công nghệ khác:

Cookie: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn có thể nhận được thông báo cho phép chúng tôi cấp cho máy tính của bạn một “cookie” hoặc nhiều hơn. Cookie là một tệp văn bản nhỏ chứa các thông tin mà chúng tôi có thể đọc sau này để tạo thuận lợi cho việc truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi và điều chỉnh trải nghiệm trực tuyến phù hợp với cá nhân bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi, ví nhự các bạn đã truy cập phần nào và nhấn vào các đường dẫn nào. Nếu bạn lựa chọn từ chối cookie, bạn có thể không thể đăng nhập hoặc sử dụng một số tính năng tương tác mà các trang web chúng tôi có.

Các công nghệ khác: Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ Internet tiêu chuẩn, ví dụ như các đường dẫn nhúng trên trang web và các công nghệ tương tự để theo dõi việc sử dụng trên trang web. Chúng tôi cũng đưa vào các web beacon trong các thông điệp email hoặc bản tin gửi tới người dùng có đăng ký để theo dõi bạn có mở thông điệp hay không. Chúng tôi sử dụng thông tin này để điều chỉnh các dịch vụ của chúng tôi và đo lường hiệu quả tổng thể của các nội dung trực tuyến, các chiến dịch quảng cáo, và các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập như thế nào

 • Để cung cấp Dịch vụ.
 • Để tùy chỉnh nội dung bạn xem hoặc điều chỉnh trải nghiệm phù hợp với cá nhân bạn.
 • Để phát triển và cải thiện Dịch vụ.
 • Để phản hồi với các thắc mắc và yêu cầu của bạn.
 • Để thông tin tới bạn về các khảo sát, hoạt động marketing, khuyến mại, và các sản phẩm khác của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm.
 • Để tiến hành các nghiên cứu và phân tích nhằm duy trì, bảo vệ và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để thực thi các điều khoản pháp lý quy định việc sử dụng Dịch vụ của bạn.
 • Để đảm bảo tính năng kỹ thuật của Dịch vụ.

Các lựa chọn về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi tin rằng bạn cần phải có được lựa chọn đối với việc sử dụng thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân như được mô tả trong Chính sách này hoặc các thông báo bảo vệ dữ liệu và riêng tư của từng khảo sát cụ thể. Nếu chúng tôi muốn sử dụng thông tin của bạn cho mục đích không được mô tả trong Chính sách này, chúng tôi trước hết sẽ xin chấp thuận của bạn về việc đó.

Truyền thông Marketing: Chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bạn không nhận, hoặc dừng nhận các thông tin truyền thông marketing. Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email để nhận các thông tin như vậy, bạn có thể ngừng bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các đường dẫn hủy đăng ký hoặc các hướng dẫn ở cuối các email của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gửi bạn các thông tin liên quan tới dịch vụ dù bạn đã gửi yêu cầu hủy đăng ký. Chúng tôi sẽ không chia sẻ hay bán thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba (để tránh gây hiểu lầm, đó là các bên ngoài các chi nhánh và/hoặc công ty con) để các bên đó sử dụng vào các mục đích khuyến mại hoặc marketing của họ trừ khi bạn chấp thuận cho chúng tôi làm vậy và khi được cho phép bởi luật pháp có hiệu lực.

Khảo sát: Với các khảo sát mà nhà tuyển dụng, khách hàng hoặc đối tác (đơn vị tài trợ) của bạn đã đề nghị bạn tham gia, bạn có thể không phản hồi hoặc lựa chọn phương án từ chối hoặc bỏ qua nếu có. Chúng tôi chỉ xử lý các thông tin bạn cung cấp theo chỉ thị của đơn vị tài trợ của bạn. Các thắc mắc liên quan tới thông tin mà đơn vị tài trợ cung cấp nên được chuyển tới đơn vị tài trợ hoặc thông tin liên hệ được nêu trong các hướng dẫn khảo sát.

Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba trong các tình huống sau đây:

 • Khi chúng tôi phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba để xử lý thông tin cá nhân thay mặt chúng tôi. Khi chúng tôi làm vậy, chúng tôi đã yêu cầu trên hợp đồng rằng các đơn vị cung cấp dịch vụ này thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ đầy đủ và chỉ được sử dụng cho các mục đích tiến hành các dịch vụ cho chúng tôi.
 • Để tuân thủ các trát hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc các quy trình pháp lý khác (kể cả cho mục đích an ninh quốc gia và thực thi pháp luật); để xác lập hoặc thực thi các quyền pháp lý của chúng tôi; để bào chữa các khiếu nại pháp lý; hoặc theo các cách khác như pháp luật yêu cầu. Trong các trường hợp đó, chúng tôi bảo lưu quyền đưa ra hoặc bỏ qua các quyền kháng nghị hoặc quyền pháp lý khác mà chúng tôi có.
 • Khi chúng tôi cho rằng cần thiết phải điều tra, ngăn chặn, hoặc có biện pháp liên quan tới các hoạt động bất hợp pháp hoặc bị nghi ngờ là bất hợp pháp; để bảo vệ và bào chữa các quyền, tài sản hoặc sự an toàn xác đáng của CultureIQ hoặc các chi nhánh, khách hàng của chúng tôi, hoặc những bên khác; và phù hợp với các Điều khoản Dịch vụ và các thỏa thuận khác của chúng tôi.
 • Liên quan tới một giao dịch của công ty, ví dụ như thoái vốn, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, bao gồm mọi hoạt động rà soát đặc biệt trước giao dịch, hoặc trong trường hợp ít khả năng xảy ra là phá sản.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ các thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh với các bên thứ ba, bao gồm các cá nhân hoặc thể nhân tài trợ cho Dịch vụ, cho mục đích phân tích, marketing, đưa ra quyết định, báo cáo, đánh giá hoặc các mục đích công việc khác. Chúng tôi cũng có thể công bố hoặc chia sẻ các báo cáo mà chúng tôi đã lập dựa trên các thông tin tổng hợp đó. Các thông tin tổng hợp hoặc vô danh không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và việc sử dụng và tiết lộ thông tin đó không tuân thủ các điều khoản của Chính sách này.

Chuyển giao Quốc tế Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi vận hành các Dịch vụ tại Hoa Kỳ và, tùy thuộc vào quốc gia nơi cư trú của bạn, việc nộp thông tin cho các Dịch vụ của chúng tôi có thể liên quan tới việc chuyển các thông tin đó sang Hoa Kỳ.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển thông tin cho các chi nhánh hoặc công ty liên kết và nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc bên thứ ba ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Vương quốc Anh, Ấn Độ, Đức (và các Nước thành viên Liên minh Châu Âu khác) cho một số thao tác xử lý nhất định. Bạn cần lưu ý rằng các luật quyền riêng tư tại các quốc gia này có thể không đưa ra mức độ bảo vệ tương đương với mức độ tại quốc gia cư trú của bạn.

CultureIQ sẽ đảm bảo việc chuyển các Dữ liệu Cá nhân sang một quốc gia thứ ba hoặc một tổ chức quốc tế đảm bảo các biện pháp an ninh phù hợp như được mô tả tại Điều 46 của GDPR (Quy định bảo vệ dữ liệu chung) và rằng việc chuyển giao và biện pháp an ninh đó được ghi chép lại phù hợp với Điều 30(2) của GDPR.

Mọi việc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sỹ tới các quốc gia không đảm bảo được mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp hiểu theo các đạo luật bảo vệ dữ liệu có hiệu lực sẽ được điều chỉnh bởi Các Điều khoản Hợp đồngTiêu chuẩn do Ủy ban Liên minh Châu Âu (“EU”) Phê chuẩn cho việc chuyển dữ liệu ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu.

CultureIQ sẽ tuân thủ các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu, các luật có hiệu lực, các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng quy định việc thu thập và sử dụng thông tin.

Truy cập Thông tin của bạn

Trong một số trường hợp, bạn có thể truy cập trực tiếp vào các hồ sơ trực tuyến hoặc dữ liệu cá nhân khác của bạn, và tự mình điều chỉnh, cập nhật hoặc bổ sung thông tin tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bạn có thể yêu cầu truy cập vào một số thông tin nhất định mà chúng tôi giữ về bạn, đề nghị chúng tôi sửa một số thông tin có thể không chính xác, và/hoặc đề nghị chúng tôi khóa hoặc xóa các thông tin đó hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân trừ khi pháp luật yêu cầu khác đi. Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp nhà tuyển dụng của bạn là Bên kiểm soát Dữ liệu của các thông tin đó, chúng tôi sẽ thông báo cho nhà tuyển dụng của bạn để họ có thể thực hiện các biện pháp phù hợp để làm theo yêu cầu của bạn. Để yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin của bạn, hoặc để đưa ra các thắc mắc liên quan đến thông tin của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ, vui lòng email cho chúng tôi tại privacy@cultureiq.com hoặc liên hệ:

Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Vui lòng ghi “Request for Privacy Information” ở dòng tiêu đề. Vui lòng nêu đủ thông tin để chúng tôi có thể xác định được hồ sơ của bạn; tối thiểu là tên và email của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh danh tính bằng giấy tờ chứng minh được chấp thuận.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp các Dịch vụ. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn như cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Người cư trú tại California

Đạo luật Dân sự California Mục 1798.83 cho phép người cư trú tại California được quyền yêu cầu cho biết một số thông tin nhất định liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân (như được định nghĩa bởi đạo luật này) cho bên thứ ba vì mục đích marketing trực tiếp. Để lập yêu cầu đó, vui lòng gửi email tới privacy@cultureiq.com.

An ninh Thông tin

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an ninh tổ chức và kỹ thuật hợp lý để giúp bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép, điều chỉnh trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin. Rất tiếc là, không có việc truyền tải dữ liệu qua Internet nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, và chúng tôi không thể và không bảo đảm hoặc cam kết an ninh của mọi thông tin mà bạn gửi trên hoặc qua các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện các nỗ lực hợp lý để hạn chế việc truy cập thông tin chỉ tới các nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý là những người cần biết thông tin đó để vận hành, phát triển hoặc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và nhất quán với mức độ nhạy cảm của các dữ liệu đó. Chúng tôi ràng buộc đại lý bên thứ ba trong các hợp đồng về trách nhiệm kiểm soát để đảm bảo họ bảo vệ và sử dụng phù hợp các thông tin mà họ truy cập hoặc nhận được từ chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng hiệu quả của các biện pháp an ninh liên quan tới các trang web của chúng tôi sẽ tùy thuộc, một phần, vào việc sử dụng có đăng ký đảm bảo rằng mọi ID và mật khẩu mà chúng tôi cung cấp cho bạn được giữ bảo mật và an toàn và rằng bạn tuân theo các hạn chế về chia sẻ mật khẩu và ID được quy định trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể có chứa các đường dẫn tới các trang web hoặc dịch vụ khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về Chính sách Quyền riêng tư của bên khác. Khi bạn rời khỏi Dịch vụ của chúng tôi để truy cập một trang web hoặc dịch vụ khác, hãy đọc tuyên bố về Chính sách Quyền riêng tư của họ. Chính sách Quyền riêng tư áp dụng duy nhất với thông tin được CultureIQ thu thập qua Dịch vụ.

Câu hỏi, Khiếu nại và Giải quyết Tranh chấp

CultureIQ tích cực duy trì chương trình tuân thủ bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát việc quản trị Chính sách này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc cách thức CultureIQ xử lý thông tin của bạn, hãy email cho chúng tôi tại privacy@cultureiq.com hoặc liên hệ với chúng tôi tại:

Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu
CultureIQ
115 West 30th Street, 6th Floor
New York, NY 10001, USA

Mọi khiếu nại liên quan tới việc tuân thủ của chúng tôi với các thực hành được mô tả trong Chính sách này trước hết nên được gửi tới Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu CultureIQ tại privacy@cultureiq.com.

Trẻ em và Quyền riêng tư

Các trang web của chúng tôi có chứa các nội dung liên quan tới kinh doanh và hướng cụ thể tới và được thiết kế để sử dụng cho người lớn. Chúng tôi không chủ ý xin hoặc thu thập thông tin cá nhân (như được định nghĩa bởi Luật Bảo vệ Riêng tư Trực tuyến cho Trẻ em) từ hoặc về các cá nhân dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết một người truy cập dưới 13 tuổi và đã đăng ký mà không có chấp thuận từ trước của phụ huynh có xác thực, chúng tôi sẽ gỡ bỏ các thông tin đăng ký có thể nhận diện cá nhân của trẻ em đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ của người dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin có thể nhận diện cá nhân cho chúng tôi khi không có sự cho phép của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi tại privacy@cultureiq.com và chúng tôi sẽ gỡ bỏ thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Sửa đổi Chính sách

Chính sách này có thể có lúc thay đổi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào với Chính sách này, chúng tôi sẽ đăng tải các thay đổi trong Chính sách lên trang này. Khi chúng tôi có những thay đổi quan trọng về Chính sách này, chúng tôi sẽ đưa ra một thông báo nổi bật hơn. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các đăng tải hoặc thông báo đó sẽ biểu thị việc bạn chấp nhận các thay đổi đó. Vui lòng xem “Ngày hiệu lực” ở trên để biết Chính sách này được cập nhật lần cuối khi nào.

Get to Know Perceptyx

Get A Demo